clear float
clear float

Chráněné bydlení

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 51 Chráněné bydlení
Zařízení: chráněné bydlení
 

Popis služby: Sociální služba Chráněné bydlení se poskytuje dospělým uživatelům se sníženou soběstačností v domácnostech, které se nacházejí v objektech v běžné zástavbě v obcích a městech Šluknovského výběžku.
Poskytujeme základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Cíle:
- poskytovat jenom takovou míru podpory, kterou uživatelé skutečně potřebují dle svých individuálních potřeb,
- vést uživatele k co největší samostatnosti,
- rozvíjet samostatnost v rozhodování uživatelů,
- rozvíjet schopnost nést zodpovědnost za své konání,
- podporovat další vzdělávání uživatelů po ukončení základního vzdělávání,
- umožnit uživatelům v maximální možné míře začlenit se do společenského a pracovního života,
- pomáhat uživatelům při uplatňování práv a osobních zájmů (adekvátní forma sdělování informací, doprovázení při vyřizování záležitostí na úřadech, doprovázení k lékaři) 

Cílová skupina: osoby zdravotně postižené

Popis cílové skupiny: Sociální služba Chráněné bydlení je poskytována dospělým od 18 do 64 let se všemi stupni mentálního postižení, s tělesným a kombinovaným postižením.
Integrované centrum nezajišťuje sociální služby osobám se závislostí na omamných a návykových látkách a osobám s duševním onemocněním.
Služba je přednostně určena občanům hlavního města Praha.
 

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: Dolní PoustevnaŠluknov
Kapacita zařízení: 22 uživatelů
Bezbariérovost: ne
 

Jak se stát uživatelem: Vyplnit žádost o umístění, kterou lze získat na www.ichp.cz, na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy nebo přímo v Integrovaném centru pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna, k žádosti připojit doporučení odborného lékaře a doručit ji na adresu Integrovaného centra pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna

Čekací doba: 22 lůžek
Forma služby: pobytové
Úhrada: úhrada za ubytování a stravu se řídí prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., ubytování - 150 Kč/den, strava 145, 20 Kč/den
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Pondělí: celodenní služba 7 dní v týdnu, bez nočního dohledu
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Název: Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
Ulice: Horní Poustevna Č.p.: 40 PSČ: 407 82 Město: Dolní Poustevna
Statutární zástupce: Ing. Ilona Chrtová
Telefon: 412 397 205
Mobil: 774 248 012
Fax: 412 397 863
E-mail: info@ichp.cz
Web: www.ichp.cz
Další kontakty služby
Adresa: Horní Poustevna 40
407 82 Dolní Poustevna,
okres Děčín
Kontaktní osoba: Ing. Ilona Chrtová
Telefon: 412 397 205
Mobil: 774 248 012
Fax: 412 397 863
E-mail: info@ichp.cz
 
Vedoucí pracovní skupiny KP - jméno: Monika Lampová
Vedoucí pracovní skupiny KP - email: lampova@agenturapondeli.cz
Vedoucí pracovní skupiny KP - telefon: 602 627 381

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.