clear float
clear float

Krizová poradna

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 37 odstavec 3 Odborné sociální poradenství
 

Popis služby: Stručný popis sociální služby:
V zařízení Krizová poradna zajišťujeme poskytování registrované sociální služby: odborné sociální poradenství. Poradenství je poskytováno osobám, které se naleznou v náročné životní situaci, se kterou si sami neumí poradit či najít z této situace východisko, řešení. Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně. Probíhá formou ambulantní, dále formou tzv. internetového poradenství prostřednictvím webových stránek Krizové poradny, zároveň zajišťujeme i poradenství telefonické.

Cíl poskytované sociální služby:
Základním cílem Krizové poradny je prostřednictvím odborného sociálního poradenství podporovat a pomáhat nacházet či hledat řešení lidem v náročné životní situaci (např. se může jednat o nepříznivou sociální situaci, osobní, partnerskou či manželskou krizi, problémy s vlastní identitou, rodinné nebo mezigenerační problémy) s využitím a podporou jejich vlastního potenciálu a úsilí při řešení těžké životní situace.

Dílčími cíli jsou:
▪ stabilizace stavu klienta nacházejícího se v náročné životní situaci
▪ obnova a upevnění kontaktů a vztahů s přirozeným sociálním prostředím
▪ náprava vztahů, podpora, vedení a pomoc při vyrovnávání se s náročnou životní situací,
kterou si klient v určité fázi jeho života prošel nebo jí prochází
▪ podpora a posílení psychického stavu klienta do té míry, aby byl opět schopen ve společnosti
samostatně fungovat
 

Popis cílové skupiny: Cílová skupina:
- oběti domácího násilí
- oběti trestné činnosti
- rodiny s dítětem / dětmi
- osoby v krizi 

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: Jiná působnost: Děčín a jeho okolí
Kapacita zařízení: Maximální okamžitá kapacita: 1 klient (doplnění: v průběhu jednoho sezení lze pracovat i s více klienty současně, např. při poskytování poradenství partnerskému či manželskému páru, rodině apod. )
Bezbariérovost: ne
 

Jak se stát uživatelem: Uživatelem služby se může stát každý občan, který se ocitne v náročné životní situaci. Oblasti poradenství:
- rodinné poradenství
- poradenství pro páry, manželské poradenství
- etopedie - poruchy chování
- nemoc, smrt v rodině - vyrovnání se se stávající situací

Dále nabízíme:
- pomoc s procesem rozvodového řízení
- pomoc při podání žádosti o svěření dítěte do péče
- pomoc s orientací v sociálních systému dávekPřed příchodem do poradny Vám doporučujeme se nejdříve objednat prostřednictvím pevné linky, mobilní linky nebo pomocí e-mailové adresy.

Čekací doba: 1 - 3 týdny
Forma služby: ambulantní
Úhrada: Odborné sociální poradenství je poskytováno BEZPLATNĚ!
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Pondělí: 09:00 - 17:00 hodin
Úterý: 09:00 - 17:00 hodin
Středa: 09:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek: 14:00 - 19:00 hodin
Pátek: 10:00 - 14:00 hodin
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Další kontakty služby
Adresa: Bezručova 87/2
405 02 Děčín IV

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Fiedlerová, vedoucí Krizové poradny
Telefon: 412 519 555
Mobil: 732 599 451
Fax: xxx
 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.