clear float
clear float

Azylové domy - Domov svaté Máří Magdalény

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 57 Azylové domy
Zařízení: azylové domy
 

Popis služby: bydlení
výchovná činnost,psychoterapie,péče psychologa a psychiatra,péče speciálního pedagoga
asistence
základní a sociální poradenství poradenství
sociální práce
sociální rehabilitace – pobytová služba, tréninkový byt 

Cílová skupina: osoby v nouzi, soc. vyloučené

Popis cílové skupiny: oběti domácího násilí
osoby bez přístřeší
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětm 

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Kapacita zařízení: 61
Bezbariérovost: ne
 

Jak se stát uživatelem: Individuální dohoda s vedoucí zařízení, doporučení OSPOD

Forma služby: pobytové
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Název: Diecézní charita Litoměřice - DOMOV SV. M. MAGDALÉNY
Ulice: Kosmonautů Č.p.: 2022 PSČ: 412 01 Město: Litoměřice
Statutární zástupce: Růžena Kavková
Telefon: 416 731 452
Fax: 416 731 452
E-mail: dchltm@dchltm.cz
Další kontakty služby
Adresa: Domov svaté Máří Magdalény
Náměstí 29
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Kontaktní osoba: Venturová Hana
Telefon: 412 379 211 ,60 297 431 8
 
Vedoucí pracovní skupiny KP - jméno: Jiřina Kafková
Vedoucí pracovní skupiny KP - email: jirina.kafkova@seznam.cz
Vedoucí pracovní skupiny KP - telefon: tel efo n6

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
evropský sociální fond v ČR EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST - www.esfcr.cz
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.