clear float
clear float

Chráněné bydlení

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 51 Chráněné bydlení
Zařízení: chráněné bydlení
 

Popis služby: Poskytováním pobytové sociální služby zajistit potřebnou míru podpory osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tato služba umožňuje žít relativně samostatný život v běžném prostředí vlastní domácnosti s poskytnutím nezbytné míry podpory podle individuálních potřeb a přání klientů a dle možností zapojit se do života společnosti přiměřeně svým schopnostem a míře postižení.  

Cílová skupina: osoby zdravotně postižené

Popis cílové skupiny: V chráněném bydlení poskytujeme v souladu s § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pobytovou sociální službu osobám s lehkou až střední mírou (netýká se stávajících klientů služby) mentálního či kombinovaného postižení ve věku od 19 let, které již nepotřebují nepřetržitou pomoc a podporu, protože zvládají základní péči o svou osobu a bude jim vyhovovat naše celodenní pobytová služba poskytovaná s minimální podporou v dopoledních a nočních hodinách.  

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: Jiná působnost: Ústecký kraj
Kapacita zařízení: 38
Bezbariérovost: ano
 

Jak se stát uživatelem: Podat žádost o poskytování sociální služby.

Čekací doba: dle aktuální obsazenosti
Forma služby: pobytové
Úhrada: dle ceníku
Prošel inspekcí: ano úspěšně
Provozní doba
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Další kontakty služby
Kontaktní osoba: Filip Kerbl, zástupce ředitelky, vedoucí CHB
Mobil: 775 988 412
 
Vedoucí pracovní skupiny KP - jméno: Monika Lampová
Vedoucí pracovní skupiny KP - email: lampova@agenturapondeli.cz
Vedoucí pracovní skupiny KP - telefon: 602 627 381

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.