clear float
clear float

Osobní asistence

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 39 Osobní asistence
 

Popis služby: Osobní asistence
Poslání služby: Posláním osobní asistence je umožnit lidem s postižením, za podpory osobních asistentů, zvládat činnosti, které by mohli dělat sami, kdyby postižení neměli, stejně jako jejich vrstevníci, a to v jejich domácím nebo jiném běžném prostředí.
Popis služby: Osobní asistence je terénní sociální služba, která probíhá v přirozeném prostředí s cílem pomoci lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z různých důvodů a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v přirozeném prostředí a při činnostech dle zadání klienta.
Hlavní cíle:
• umožnit uživatelům žít aktivním plnohodnotným životem v dosahu svých blízkých
• umožnit uživatelům, aby mohli dělat běžné činnosti, které by dělali, nebýt jejich postižení
• umožnit kontakt s vrstevníky, se společenským prostředím
• obsah a rozsah služby si klient stanoví sám (popř. jeho zákonný zástupce) podle individuálních potřeb v souladu s podmínkami organizace Rytmus D., o.p.s.

Asistent poskytuje, rámci terénní sociální služby, podporu při:
• zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• osobní hygieně
• zajištění stravy
• zajištění chodu domácnosti
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 

Cílová skupina: senioři

Popis cílové skupiny: Cílová skupina:
• osoby s chronickým duševním onemocněním
• osoby s kombinovaným postižením
• osoby s mentálním postižením
• osoby s tělesným postižením
• osoby se zdravotním postižením
• senioři
 

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: Dolní PoustevnaJiříkovKrásná LípaLipováLobendavaMikulášoviceRumburkStaré KřečanyŠluknovVarnsdorfVelký ŠenovVilémov
Kapacita zařízení: okamžitá kapacita: 2
Bezbariérovost: ano
 

Jak se stát uživatelem: Zájemci se o našich službách mohou dozvědět z našich webových stránek, z inzerce v regionálním tisku, z informačních letáků umístěných na městských úřadech, ÚP Rumburk a v organizacích, které poskytují obdobné nebo související služby pro danou cílovou skupinu. První kontakt může být telefonickou formou, e-mailem, dopisem nebo osobně. Při prvním kontaktu si domlouváme termín schůzky a určujeme kontaktní osobu, která bude se zájemcem jednat. Všem zájemcům o službu je jasně vysvětleno jaký typ služby poskytujeme, pro koho - cílová skupina, jaké jsou podmínky pro vstup do programu a typy aktivit, které může klient absolvovat, časová působnost služby, možnost se aktivně zapojit do tvorby svého individuálního plánu. Informujeme zájemce o průběhu služby - jak bude konkrétně poskytování služby vypadat, kdo mu bude služby poskytovat, s jakými dalšími lidmi se může setkat. Informujeme o tom, co od něj budou pracovníci poskytovatele očekávat a za jakých podmínek mu budou služby poskytovány, jak je potřeba omlouvat svoji nepřítomnost, jaké informace a kdy od něj bude organizace potřebovat, na co má nárok a jaká jsou jeho práva -co garantuje poskytovatel služeb, na co a jakým způsobem, kde a komu si může stěžovat, do jaké míry si může službu ovlivnit, jak bude vypadat spolupráce s asistentem, jak bude asistent nakládat s jeho rozhodnutím, co se bude dít s poskytnutými informacemi, kdy může ukončit čerpání služeb.

Čekací doba: dle aktuální volné kapacity služby
Forma služby: terénní
Úhrada: dle ceníku služeb dostupném na www.agenturakrok.cz
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Pondělí: 8:00 - 20:00 po předchozí dohodě s uživatelem služby
Úterý: 8:00 - 20:00 po předchozí dohodě s uživatelem služby
Středa: 8:00 - 20:00 po předchozí dohodě s uživatelem služby
Čtvrtek: 8:00 - 20:00 po předchozí dohodě s uživatelem služby
Pátek: 8:00 - 20:00 po předchozí dohodě s uživatelem služby
Sobota: po předchozí dohodě s uživatelem služby
Neděle: po předchozí dohodě s uživatelem služby
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Název: Agentura KROK, o.p.s.
Ulice: Palackého Č.p.: 205/4 PSČ: 408 01 Město: Rumburk
Statutární zástupce: Kateřina Motyčková
Telefon: 412335545
Mobil: 734494567
E-mail: krok@agenturakrok.cz
Web: http://www.agenturakrok.cz/
Další kontakty služby
Adresa: Palackého 205/4, Rumburk 1, Rumburk, PSČ: 408 01
Kontaktní osoba: Kateřina Motyčková
Telefon: 412 335 545
Mobil: 734 494 567
 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.