clear float
clear float

Sociální rehabilitace

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 70 Sociální rehabilitace
 

Popis služby: Poslání služby: Posláním služby sociální rehabilitace je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat sociální službu a zůstat přitom součástí svého přirozeného společenství, žít, vzdělávat se a pracovat běžným způsobem.
Popis služby: Sociální rehabilitace je ambulantní a terénní sociální služba, která probíhá v přirozeném prostředí s cílem nácviku společenských a sociálních dovedností, které směřují k samostatnosti a soběstačnosti a k získání a udržení si pracovních návyků.
Hlavní cíle:
• umožnit uživatelům získat a rozvíjet, popřípadě znovu nabýt sociální a pracovní dovednosti, které mu pomohou k začlenění do společnosti a podílení se na každodenním životě.
• podpora při získávání a udržení si zaměstnání na volném trhu práce
• podpora při posilování a uplatňování práv a aktivní zapojení do občanské společnosti uživatele
Služba je poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb, obsahuje tyto základní činnosti:
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Co se může uživatel například naučit:
• jak vést vlastní domácnost (uklízet, prát, vařit,…)
• jak hospodařit s penězi
• jak cestovat
• jak se pohybovat po městě, v okolí, podle map
• jak se orientovat v čase a jak plánovat s ohledem na čas
• jak jednat na úřadech, se zaměstnavatelem a podobně
• jaká jsou základní pravidla společenského chování
• jak pracovat s počítačem (hledat si práci, bydlení, zajímavosti, nové informace)
 

Popis cílové skupiny: • osoby s kombinovaným postižením
• osoby s mentálním postižením
• osoby s tělesným postižením
• osoby se zdravotním postižením
• osoby s chronickým duševním onemocněním
 

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: Dolní PoustevnaJiříkovKrásná LípaLipováLobendavaMikulášoviceRumburkStaré KřečanyŠluknovVarnsdorfVelký ŠenovVilémov
Kapacita zařízení: okamžitá kapacita: 2+1
Bezbariérovost: ano
 

Jak se stát uživatelem: Zájemci se o našich službách mohou dozvědět z našich webových stránek, z inzerce v regionálním tisku, z informačních letáků umístěných na městských úřadech, ÚP Rumburk a v organizacích, které poskytují obdobné nebo související služby pro danou cílovou skupinu. První kontakt může být telefonickou formou, e-mailem, dopisem nebo osobně. Při prvním kontaktu si domlouváme termín schůzky a určujeme kontaktní osobu, která bude se zájemcem jednat. Všem zájemcům o službu je jasně vysvětleno jaký typ služby poskytujeme, pro koho - cílová skupina, jaké jsou podmínky pro vstup do programu a typy aktivit, které může klient absolvovat, časová působnost služby, možnost se aktivně zapojit do tvorby svého individuálního plánu. Informujeme zájemce o průběhu služby - jak bude konkrétně poskytování služby vypadat – konzultace, podpora jeho aktivit a nápadů, kdo mu bude služby poskytovat, s jakými dalšími lidmi se může setkat. Informujeme o tom, co od něj budou pracovníci poskytovatele očekávat a za jakých podmínek mu budou služby poskytovány - jak často bude docházet do organizace, jak je potřeba omlouvat svoji nepřítomnost, co a kdy bude dělat samostatně, jaké informace a kdy od něj bude organizace potřebovat, na co má nárok a jaká jsou jeho práva - co garantuje poskytovatel služeb, na co a jakým způsobem, kde a komu si může stěžovat, do jaké míry si může službu ovlivnit, jak bude vypadat spolupráce s asistentem, jak bude asistent nakládat s jeho rozhodnutím, co se bude dít s poskytnutými informacemi a kdy může ukončit čerpání služeb.

Forma služby: ambulantníterénní
Prošel inspekcí: ano úspěšně
Provozní doba
Pondělí: 8:00 - 16:00 po předchozí dohodě s uživatelem sužby
Úterý: 8:00 - 16:00 po předchozí dohodě s uživatelem sužby
Středa: 8:00 - 16:00 po předchozí dohodě s uživatelem sužby
Čtvrtek: 8:00 - 16:00 po předchozí dohodě s uživatelem sužby
Pátek: 8:00 - 16:00 po předchozí dohodě s uživatelem sužby
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Název: Agentura KROK, o.p.s.
Ulice: Palackého Č.p.: 205/4 PSČ: 408 01 Město: Rumburk
Statutární zástupce: Kateřina Motyčková
Telefon: 412335545
Mobil: 734494567
E-mail: krok@agenturakrok.cz
Web: http://www.agenturakrok.cz/
Další kontakty služby
Adresa: Palackého 205/4, Rumburk 1, Rumburk, PSČ 408 01
Kontaktní osoba: Alena Bouzková
Telefon: 412 335 545
Mobil: 774 494 989
 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.