clear float
clear float

OSPOD Sociálně-právní ochrana dětí Varnsdorf

Registrovaná sociální služba: ne
 

Popis služby: Cílem OSPOD je zajistit všem dětem ochranu a vhodné podmínky pro to, aby mohly své dětství prožívat šťastně a spokojeně a nedostávaly se do konfliktu se svým okolím a širší společností.
Pracovník OSPOD je zde v roli rádce, konzultanta, zprostředkovatele a řešitele.
Orgán sociálně-právní ochrany dětí řeší všechny oblasti života dítěte, zejména sociální, zdravotní, výukové, trestě-právní a rodině-právní.

Sociálně-právní ochrana dětí
Cílem OSPOD je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství, rodiny a vzájemné právo rodičů i dětí na rodičovskou výchovu a péči.
Řešíte rozpad rodiny?
Nemůžete se domluvit, který z rodičů bude dítě vychovávat?
Styk mezi rodičem a dítětem nefunguje podle společné domluvy?
Nedává Vám rodič dostatek financí pro potřeby Vašeho dítěte?
Řešíte problémy s otcovstvím?
Nemůžete se právě nyní starat o dítě?
Je Vaše dítě v ústavní péči?
Domníváte se, že víte o rodině, která nefunguje správně?
Máte pocit, že dítě ve Vašem okolí je ohroženo?(týrání, zneužívání, zanedbání, sebepoškozování…)

• Náhradní rodinná péče
Zaměřuje se na děti, které nemají zázemí ve vlastní rodině (svěření dítěte do péče jiné osoby, pěstounství, osvojení, poručenství).
Uvažujete o osvojení či pěstounské péči?
Domníváte se, že by dítě (vnuk, vnučka, neteř, synovec,…) mělo být svěřeno jiné osobě?
Máte pocit, že péči o Vaše dítě nezvládáte a chcete, aby dítě vychovával někdo cizí?

• Kuratela pro děti a mládež
Vykonává sociálně-právní ochranu dětí se zaměřením na nezletilé, které mají výchovné problémy, páchají trestnou činnost a přestupky, nerespektují rodiče a jiné odpovědné osoby za výchovu, dopouštějí se záškoláctví, užívají alkohol a jiné návykové látky apod.
Utíká Vaše dítě z domova?
Nechce chodit do školy, zhoršil se jeho prospěch a chování?
Nerespektuje Vaše dítě domluvená pravidla?
Komunikace mezi Vámi a dítětem je problémová?
Máte podezření, že dítě užívá drogy, pije alkohol nebo je závislé na počítači?
Nestačíte na výchovu dítěte?

 

Cílová skupina: rodiny s dětmi

Popis cílové skupiny: ohrožené děti do 18 let 

Služba určena pro Šluknovsko: ne
Působnost: ChřibskáDolní PodlužíHorní PodlužíJiřetín pod JedlovouRybništěVarnsdorf
Bezbariérovost: ano
 

Jak se stát uživatelem: přijít, napsat, zavolat

Forma služby: ambulantníterénní
Úhrada: zdarma
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Název: VARNSDORF
Ulice: Nám. E. Beneše Č.p.: 470 PSČ: 40747 Město: Varnsdorf
Telefon: 417545230
E-mail: miroslav.valcik@varnsdorf.cz
Web: www.varnsdorf.cz
Další kontakty služby
 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.