clear float
clear float

Internernetová poradna R-R

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 37 odstavec 3 Odborné sociální poradenství
Zařízení: sociální poradny
 

Popis služby: Posláním Internetové poradny R-R je poskytovat odborné sociální poradenství založené na bezpečné komunikaci mezi klientkami a poradkyněmi, vedoucí ke zlepšení životní situace a snížení rizik, která souvisí s prací v sexbyznysu. Součástí internetové poradny je chat.

Cíle:
- snižování rizik: působení na klientky, aby jejich práce v sexbyznysu byla co nejbezpečnější a měla co nejmenší negativní dopad na jejich osobnost a osobní život (z pohledu zdravotního i sociálního) – jedná se zejména o poradenství týkající se prevence násilí a vydírání ze strany okolí, zásad bezpečnějšího sexu, prevence závislostí, zadluženosti apod.
- empowerment: zplnomocňování a posilování klientek k vytváření vlastních limitů a hranic v profesi i v osobním životě a držení hranic.
- zprostředkování kontaktů a odkazů na potřebné služby: nasměrování klientek na pomáhající služby podle jejich specifických potřeb, včetně návazných služeb poskytovaných v poradenských centrech R-R (poradenství, terapie, vyšetření na pohlavně přenosné infekce aj.).
- poskytování podpory: podpora a motivování klientek při zvládání jejich životních situací a ve sdílení témat souvisejících se světem sexbyznysu, která nemohou či nechtějí řešit se svým okolím.
- poskytování objektivních informací: zprostředkování klientkám objektivních, aktuálních a nezkreslených informací zejména v otázkách vztahujících se k práci v sexbyznysu a řešení jejich obtížných životních situací.

 

Jiná cílová skupina: Ženy pracující v sexbyznysu

Popis cílové skupiny: ženy starší 18 let (včetně), bez ohledu na jejich rasu, etnikum, národnost, sexuální orientaci, náboženství, původ a sociální situaci, které:
- zvažují vstup do sexbyznysu
- pracují v sexbyznysu (ženy poskytující placené sexuální služby, tanečnice, striptérky, pornoherečky či ženský personál erotických podniků – např. barmanky, manažerky apod.)
- v sexbyznysu pracovaly v minulosti

Mužům – zájemcům o službu – bude poskytnuto pouze základní sociální poradenství a zprostředkování kontaktu na jiné služby. 

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: Jiná působnost: celorepubliková
Kapacita zařízení: neomezené
Bezbariérovost: ano
 

Jak se stát uživatelem: https://www.poradna-rr.cz

Forma služby: ambulantní
Úhrada: bezplatné
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Pondělí: 11:00 - 14:00 online chat ( mimo státní svátky )
Středa: 14:00 - 17:00 online chat ( mimo státní svátky )
 

Poznámka k otevírací době: Klientky mohou pokládat dotaz kdykoliv v rámci internetového poradenství, odpověď garantujeme do 7 pracovních dnů. V rámci chatu zodpovídáme dotazy online viz provozní doba výše.

Pokud máte dotaz, který chcete zodpovědět telefonicky, tak nás můžete, pondělí až čtvrtek od 10.00 do 15.00 hodin a v pátek od 10.00 do 12.00 hodin, kontaktovat na těchto číslech:
Praha: +420 777 180 107
Brno: +420 722 938 044
České Budějovice: +420 775 133 133

Návštěvní hodiny
 

Poznámka k návštěvním hodinám: viz provozní doba chatu, klientky nás mohou navštívit v poradenských centrech Praha, Brno, České Budějovice.

Kontakty organizace
Název: ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
Ulice: Vlhká Č.p.: 10 PSČ: 60200 Město: Brno
Statutární zástupce: PhDr. Hana Malinová, CSc.
Telefon: 777 180 266 ( vedoucí regionálních týmů )
Mobil: 777 180 357 ( liberecko a šluknovsko )
E-mail: liberecko@rozkosbezrizika.cz, hamernikova@rozkosbezrizika.cz
Web: www.rozkosbezrizika.cz, www.poradna-rr.cz, www.sexualniasistence.org
Další kontakty služby
Adresa: Správa Internetové poradny R-R
Vlhká 10, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Musilová
Mobil: +420 722 938 044
 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.