clear float
clear float

Azylový dům

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 57 Azylové domy
Zařízení: azylové domy
 

Popis služby: Naším posláním je dle spirituality sv. Vincenta de Paul poskytovat pomoc a podporu těm, kteří jsou nejchudší z chudých, nejubožejší z ubohých, nejpotřebnější z potřebných a tak prokazovat a podporovat úctu k jejich lidské důstojnosti. 

Cílová skupina: rodiny s dětmi

Popis cílové skupiny: Služba je určena osobám v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, jedná se o těhotnou matku nebo rodiče (matka či otec) s nezaopatřenými dětmi. Handicap může být v oblasti mentální, duševní, kombinované, může se jednat o zdravotní nebo sociální znevýhodnění. Služba je určena přednostně klientům z Ústeckého kraje, v případě volných kapacit lze přijmout klienty i z jiných regionů. Služba je poskytována maximálně 6ti rodičům (matka nebo otec) s celkem 16ti nezaopatřenými dětmi. Celková kapacita 22 lůžek. 

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: Jiná působnost: Ústecký kraj
Kapacita zařízení: 22
Bezbariérovost: ne
 

Forma služby: pobytové
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Název: Domov sv.Vincenta de Paul
Č.p.: 431 PSČ: 40755 Město: Dolní Podluží
Statutární zástupce: Bc. Hana Venturová
Telefon: 412 379 608
Mobil: 727953080
E-mail: special.pedag@seznam.cz
Web: http://www.svinc.cz/
Další kontakty služby
 
Vedoucí pracovní skupiny KP - jméno: Alena Sobotková
Vedoucí pracovní skupiny KP - email: alena.sobotkova@varnsdorf.cz

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.