clear float
clear float

Poradna Rumburk

Registrovaná sociální služba: ne
 

Popis služby: Pedagogicko-psychologická poradna zajišťuje odbornou péči dětem od 3 do 19 let. V případě potřeby přijímá klienty, kteří se vzdělávají na vyšších odborných školách a nástavbách.
Hlavní činností je diagnostika příčin výchovně vzdělávacích obtíží žáků a studentů, psychologická a speciálně pedagogická pomoc při zvládání obtíží, včetně adekvátních konzultací s rodiči, učiteli a žáky/studenty.

Služby:

-Diagnostika školní zralosti
-Diagnostika dětí předškolního věku z důvodů nerovnoměrného vývoje
-Diagnostika specifických poruch učení a chování(dyslexie, dysgrafie…ADHD)
-Podklady pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování
-Pomoc při volbě další školy či povolání
-Diagnostika žáků ZŠ a SŠ s osobnostními nebo sociálně – vztahovými problémy
-Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů a tvorba nápravných programů
-Diagnostika mimořádného nadání žáků
-Krizová intervence

Další služby:

-Logopedická péče pro klienty PPP
-Prevence poruch učení raných školáků a předškoláků
-Ambulantní náprava těžkých SPU
-Diagnostika metodou Barvy života
-Poradna má 2 certifikované odborníky na posouzení uzpůsobení podmínek pro žáky s SPU pro konání maturitních zkoušek


 

 

Služba určena pro Šluknovsko: ne
Bezbariérovost: ne
 

Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Název: PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
Ulice: Sukova Č.p.: 6 PSČ: 40801 Město: Rumburk
Telefon: 412 332 325
E-mail: rumburk@pppuk.cz
Další kontakty služby
Adresa: Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje
Pracoviště Rumburk
Sukova 6
408 01 Rumburk
Kontaktní osoba: Mgr. Renata Valová speciální pedagog, vedoucí PPP,
Telefon: 412 332 325
Mobil: 603 516 446
 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
evropský sociální fond v ČR EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST - www.esfcr.cz
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.