clear float
clear float

TERÉNNÍ PRÁCE ŠLUKNOV

Registrovaná sociální služba: ne
Druh služby: § 69 Terénní programy
 

Popis služby: Terénní práce je zajjištována jedním teréním pracovníkem, který se zaměřuje především na vyloučené lokality.

 Minimálním cílem poskytované služby je zastavit zhoršování sociální situace klienta.
 Optimálním cílem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti.

Klademe důraz na individuální pomoc, podporu a poradenství klientům při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů. Činnosti spojené s řešením klientova problému nevykonáváme bez vědomí klienta a za klienta. Klient se podílí na řešení své problémové situace společně s pracovníkem. Neposkytujeme finanční prostředky. Rovněž se snažíme zapojit klienta do širších sociálních struktur.

 

Cílová skupina:

Popis cílové skupiny: Služby jsou určeny rodinám s dětmi, které se ocitají v situaci sociálního vyloučení nebo jsou jím ohroženi, a vysloví souhlas se spoluprací s terénním pracovníkem.

Sociálně vyloučení ve vztahu k naší cílové skupině jsou to ti, kteří „nedosáhnou" na běžně dostupné služby, protože o nich neví, nebo je neumí využít a splňují další kritéria sociálního vyloučení nebo jejich kombinaci.

Mezi znaky sociálního vyloučení patří nezaměstnanost, závislost na dávkách, nízký nebo žádný příjem, malá sociální mobilita a obtíže při kontaktu s institucemi.

Osoby ohrožené sociálním vyloučením ve vztahu k naší cílové skupině jsou to ti, kterým by neposkytnutím naší pomoci hrozilo sociální vyloučení, a kteří si sami neumějí pomoci, protože „nedosáhnou" na běžně dostupné služby.
 

Služba určena pro Šluknovsko: ne
Působnost: Šluknov
Kapacita zařízení: neomezena
Bezbariérovost: ne
 

Jak se stát uživatelem: Na území města Šluknov působí jeden terénní pracovník, který poskytuje pomoc všem osobám, které mají o naše výše uvedené sociální služby zájem. Jedná se o jednotlivce a rodiny s dětmi. Jedním z mnoha cílů tohoto projektu je postupné začleňování romské menšiny do společnosti.

Forma služby: ambulantní
Úhrada: služba je poskatována bezplatně
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Pondělí: 7,30 - 11,30h a 12,30 - 16,30 h
Středa: 7,30 - 11,30h a 12,30 - 16,30 h
 

Návštěvní hodiny
Pondělí: 7:30 - 16:30
Úterý: 7:30-15:00 - kozultace pro pozvané klienty, teréní práce mimo kancelář
Středa: 7:30 - 16:30
Čtvrtek: 7:30-15:00 kozultace pro pozvané klienty, teréní práce mimo kancelář
Pátek: 7:30-14:30 kozultace pro pozvané klienty, teréní práce mimo kancelář
 

Poznámka k návštěvním hodinám: v případě, že v kanceláři není terénní pracovník je zajištěna služba sociálním prsovníkem MěÚ Šluknov

Kontakty organizace
Název: ŠLUKNOV
Ulice: nám.Míru Č.p.: 1 PSČ: 407 77 Město: Šluknov
Statutární zástupce: Mgr.Eva Džumanová
Telefon: 412 315 331
E-mail: podatelna@mesto-sluknov.cz
Web: www.mesto-sluknov.cz
Další kontakty služby
Kontaktní osoba: Jitka Demeterová
Telefon: 412 315 346 .41 231 532 9,
Mobil: 734 315 475
 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.