clear float
clear float

Nízkoprahový klub pro děti a mládež - MODRÝ KÁMEN

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Zařízení: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 

Popis služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje ambulantní, popř. terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života, předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich soci. prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé soc. situace. Služba může být poskytována anonymně.

VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI:
- podmínky pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (volný přístup a pobyt v zřízení, 2 herny, je zde teplo, světlo, základní vybavení - stoly, židle, psací a výtvarné potřeby, technické vybavení - televize s DVD, hudební aparatura, potřeby pro trávení volného času - společenské hry, sportovní náčiní,....)
- pracovně výchovná činnost (kreslení, čtení, kroužek šikovných rukou a výtvarný kroužek, hudební kroužek, taneční kroužek, kroužek vaření)
- nácvik, upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (nácvik a upevňování základních sebeobslužných dovedností a soc. dovedností)
- zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání (základní vybavení, psací potřeby, pomoc s domácími ukoly a s doučováním)

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM:
- výlety, účast na společenských akcích (akce města, festivaly, soutěže,...), akce pro děti (besídky, dny dětí, soutěže), návštěvy divadla, kina, vystoupení dětí - prezentace jejich dovedností venku
- besedy, přednášky,
- zprostředkování kontakut s jinou službou, organizací,...

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI:
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytoávní vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování,

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ:
- pomoc a podpora klientů při kontaktu s rodinou, pomoc při vyřizování úředních záležitostí, případně doprovod při vyřizování osobních záležitostí, základní sociální poradenství, pomoc při řešení problémů ve škole, zprostředkování kontaktu s jinými službami ( občanská poradna, K-centrum,...) a organizacemi.
 

Cílová skupina: děti a mládež

Popis cílové skupiny: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: Varnsdorf
Kapacita zařízení: 30 klientů denně
Bezbariérovost: ne
 

Jak se stát uživatelem: stačí přijít, osobní kontakt

Forma služby: ambulantníterénní
Úhrada: zdarma
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Pondělí: 8.30 - 17.00
Úterý: 8.30 - 17.00
Středa: 8.30 - 17.00
Čtvrtek: 8.30 - 17.00
Pátek: 7.00 - 15.30
 

Návštěvní hodiny
Pondělí: 13.00 - 17.00
Úterý: 13.00 - 17.00
Středa: 13.00 - 17.00
Čtvrtek: 13.00 - 17.00
 

Kontakty organizace
Název: VARNSDORF
Ulice: Nám. E. Beneše Č.p.: 470 PSČ: 40747 Město: Varnsdorf
Telefon: 417545230
E-mail: miroslav.valcik@varnsdorf.cz
Web: www.varnsdorf.cz
Další kontakty služby
Adresa: Modrý kámen - sociální služby města Varnsdorf
Nízkoprahový klub pro děti a mládež Modrý kámen
T. G. Masaryka 2470
407 47 Varnsdorf
Telefon: 412 384 516
 
Vedoucí pracovní skupiny KP - jméno: Alena Sobotková
Vedoucí pracovní skupiny KP - email: alena.sobotkova@varnsdorf.cz
Vedoucí pracovní skupiny KP - telefon: tel efo n2

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.