clear float
clear float

Dům s vyčleněnými byty Rumburk

Registrovaná sociální služba: ne
Druh služby: § 40 Pečovatelská služba
 

Popis služby: Bydlení ve vyčleněných bytových jednotkách a poskytování pečovatelských služeb (pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, obstarávání nákupu, praní, žehlení, doprovod k lékaři, donáška obědů … dle § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění) 

Cílová skupina: senioři

Popis cílové skupiny: Občané pobírající důchod, který je jediným zdrojem jejich příjmu (starobní, plně invalidní), služba je určena výhradně pro občany města Rumburka, starší 65 let, zejména pro občany žijící osaměle, kteří jsou příjemci pečovatelské služby a kteří jsou v základních životních úkonech soběstační. 

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: Rumburk
Kapacita zařízení: 23 vyčleněných bytových jednotek o velikosti 1 + 1
Bezbariérovost: ne
 

Jak se stát uživatelem: trvalé bydliště v Rumburku, věk nad 65 let
zavedená pečovatelská služba
splnit podmínky stanovené v Zásadách pro přidělování vyčleněných bytů v Luční ulici č.p. 283/27 schválené na 58 schůzi RM, usnesením č. 933/2008
základní soběstačnost – doporučení ošetřujícího lékaře
podat si žádost na MěÚ Rumburk na odboru sociálních věcí a zdravotnictví u vedoucího odboru

Čekací doba: od 1 do 3 let
Forma služby: pobytové
Úhrada: pečovatelské úkony se platí dle sazby § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění vyčleněný byt : nájem + zálohy za plnění spojená s užíváním bytu se stanoví smluvně
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Pondělí: 7.00 – 15.00
Úterý: 7.00 – 15.00
Středa: 7.00 – 15.00
Čtvrtek: 7.00 – 15.00
Pátek: 7.00 – 15.00
Sobota: 9.00 – 11.00
Neděle: 9.00 – 11.00
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Název: Rumburk
Ulice: Tř. 9.kvetna Č.p.: 1366/48 PSČ: 408 01 Město: Rumburk
E-mail: svobodova.sv@rumburk.cz
Další kontakty služby
 
Vedoucí pracovní skupiny KP - jméno: Jan Sembdner
Vedoucí pracovní skupiny KP - email: reditel@ddfilipov.cz
Vedoucí pracovní skupiny KP - telefon: tel efo n1

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
evropský sociální fond v ČR EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST - www.esfcr.cz
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.