clear float
clear float

Žijeme spolu - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Zařízení: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 

Popis služby: Výchovné, vzdělávací a aktivizační:
- podmínky a prostory pro společensky přijatelné volnočasové aktivity – v zařízení je teplo, světlo, WC, základní technické vybavení, čas a potřeby pro trávení volného času např. psací, výtvarné potřeby)
- zařízení poskytuje pracovně výchovné činnosti s dětmi
- zařízení zajišťuje nácvik a upevňování motorických a psychických a sociálních schopností a dovedností ( volně přístupné dílny – truhlářská, výtvarná, keramická, vaření, šití, hudebně – taneční atp.), dále nácvik vyplňování formulářů, besedy, diskuze, přednášky, návštěva kulturních a sportovních zařízení atd.
- zařízení zajišťuje podmínky pro přiměřené vzdělávání ( stoly, židle, teplo, pomoc pracovníků při vypracování dom. úkolů, reparát, PC on-line)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
- aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
- zábavné programy jako soutěže, taneční akce, besídky, účast na festivalech, jednodenní (cyklovýlety) i vícedenní výlety
- zařízení nabízí programy z oblasti primární prevence se zaměřením na snížení rizik sociálně – patologických jevů (šikana, agresivita, užívání návykových látek) u cílové skupiny, konání besed a přednášek
Sociálně terapeutické činnosti:
- zařízení nabízí činnosti, které vedou k rozvoji a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování
– pracovníci poskytují klientům odbornou pomoc a garanci při realizaci svépomocných aktivit, rozvíjejí nadání klientů
- ařízení spolupracuje s terénním sociálním pracovníkem, využívá jeho kontaktní práce při získávání klientů, doprovodné práci a dalších činnostech
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí:
- pomoc při vyřizování úředních dokumentů, poskytování informací o návazných službách (např. bezplatná poradna), základní sociální poradenství, zprostředkují odborné poradenství v Občanské poradně Rumburk, pomoc při upevnění nebo obnovení kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování (zábavné akce, které mohou navštívit i rodinní příslušníci
  

Cílová skupina: děti a mládež

Popis cílové skupiny: Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let bez rozdílu pohlaví a etnika.
Jsou to neorganizované děti a mládež, které nemohou nebo nechtějí využívat nabídky služeb jiných zařízení, nezaměstnaná mládež. Zažívají nepříznivé sociální situace,konfliktní společenské situace, obtížné životní události, omezující životní podmínky.  

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: ChřibskáDolní PodlužíDolní PoustevnaDoubiceHorní PodlužíJiřetín pod JedlovouJiříkovKrásná LípaLipováLobendavaMikulášoviceRumburkRybništěStaré KřečanyŠluknovVarnsdorfVelký ŠenovVilémov
Kapacita zařízení: Maximální okamžitá ambulantní: 14 osob, terénní 14 osob. Pokud probíhá skupinové intervence v terénu, ambulantně lze poskytnout jen individuální intervenci.
Bezbariérovost: ano
 

Jak se stát uživatelem: V případě Vašeho zájmu o poskytování této sociální služby, Vám doporučujeme obrátit se na pracovníka služby, a to osobně. Sociální pracovnice ráda zodpoví Vaše dotazy, předá Vám informace vztahující se k nabídce poskytovaných služeb a jakou formou jsou klientům poskytovány, zjistí Vaši nepříznivou sociální situaci a sjedná s Vámi plán podpory a pomoci. Dále Vám předá informace o bezplatnosti služby a informace týkající uzavření Ústní či písemné dohody se službou. Zájemce musí zařízení osobně kontaktovat, seznámit se s právy a povinnostmi.

Čekací doba: bez čekací doby, pokud není naplněna kapacita
Forma služby: ambulantní
Úhrada: bez úhrady
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Pondělí: Ambulantní: 13,00 – 18,00 Terénní: po předchozí domluvě
Úterý: Ambulantní: 13,00 – 18,00 Terénní: po předchozí domluvě
Středa: Ambulantní: 13,00 – 18,00 Terénní: po předchozí domluvě
Čtvrtek: klub uzavřen (intervence jenpo předchozí domluvě s pracovníky)
Pátek: Ambulantní:13,00 – 18,00 Terénní: po předchozí domluvě
Sobota: Terénní či ambulantní formu služby si nutno domluvit předem, pokud to nelze jinak.
Neděle: Terénní či ambulantní formu služby si nutno domluvit předem, pokud to nelze jinak.
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Název: Charita Rumburk
Ulice: Sukova Č.p.: 1055/24 PSČ: 408 01 Město: Rumburk
Statutární zástupce: Martina Škodová, DiS.
Telefon: 412384744
Fax: 412 332 774
E-mail: reditel@charitarumburk.cz
Web: www.charitarumburk.cz
Další kontakty služby
Adresa: Oblastní charita Rumburk
"Žijeme spolu"
Sukova 1055/24
408 01 Rumburk
Kontaktní osoba: Martina Škodová, DiS., vedoucí NZDM
Telefon: 412 384 744
Mobil: 732 170 481
 
Vedoucí pracovní skupiny KP - jméno: Alena Sobotková
Vedoucí pracovní skupiny KP - email: alena.sobotkova@varnsdorf.cz
Vedoucí pracovní skupiny KP - telefon: tel efo n2

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.