clear float
clear float

Asistenční služba pro rodiny s dětmi

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 

Popis služby: Priority poskytovaných služeb

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
-  pracovně výchovná činnost s dětmi
-  pracovně výchovná činnost s dospělými
-  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte (dle věku dítěte )
- zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
- zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (např. je vypracován roční plán aktivit pro rodiny-soutěže, besedy, výlety a zájezdy, který je dle možností organizace plněn nebo mohou děti využívat nabídky volnočasových aktivit v NZDM-návazná služba)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod do školy, k lékaři a na úřady nebo pořádání společných akcí pro rodiny i veřejnost):
- Informovat uživatele o dalších (návazných) projektech (aktivitách) realizovaných farní charitou či jinou organizací.
 
Sociálně terapeutické služby:
-  pomoc při vyplnění formuláře poté jen dohled případně kontrola,..

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. sociální dávky, splátkový kalendář, osobní doklady, úřední dopisy-soud,..)
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících další začleňování osob (např. návrat dítěte z ústavní péče, možnost využití tel. kontaktu na asistentku v krizové situaci-domácí násilí, pomoc a podpora při začleňování)
  

Cílová skupina: rodiny s dětmi

Popis cílové skupiny: Cílovou skupinou jsou rodiny s dítětem/dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a nedokážou ji samy řešit. Služba je poskytována dětem od 3 do 18 let věku.
Místní vymezení cílové skupiny: Rodina, která žije v ORP Rumburk a v ORP Varnsdorf .

 

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: ChřibskáDolní PodlužíDolní PoustevnaDoubiceHorní PodlužíJiřetín pod JedlovouJiříkovKrásná LípaLipováLobendavaMikulášoviceRumburkRybništěStaré KřečanyŠluknovVarnsdorfVelký ŠenovVilémov
Kapacita zařízení: okamžitá ambulantní: 1, okamžitá terénní: 1
Bezbariérovost: ano
 

Jak se stát uživatelem: V případě Vašeho zájmu o poskytování této sociální služby, Vám doporučujeme obrátit se na sociální pracovnici služby, a to telefonicky na čísle 412 384 744 nebo osobně, popř. písemně na asrd@charitarumburk.cz .

Sociální pracovnice ráda zodpoví Vaše dotazy, předá Vám informace vztahující se k nabídce poskytovaných služeb a jakou formou jsou klientům poskytovány, zjistí Vaši nepříznivou sociální situaci a sjedná v Vámi plán podpory a pomoci. Dále Vám předá informace o bezplatnosti služby a informace týkající podpisu Smlouvy o poskytování asistenční služby pro rodiny s dětmi.

Čekací doba: je závislá na momentálním naplnění kapacity služby
Forma služby: ambulantníterénní
Úhrada: bez úhrady
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Pondělí: Terén: 8,00-16,30 hodin
Úterý: Terén: 8,00-11,30 hodin Ambulance:12,00-16,30
Středa: Terén: 8,00-16,30 hodin
Čtvrtek: Terén: 8,00-16,30 hodin
Pátek: Terén: 12,00-16,30 hodin Ambulance: 8,00-11,30
Sobota: výjimečně víkendové akce
Neděle: výjimečně víkendové akce
 

Poznámka k otevírací době: Ambulantní forma je poskytována v sídle organizace na adrese: Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk. Polední přestávka je od 11,30 do 12,00 hodin.

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Název: Charita Rumburk
Ulice: Sukova Č.p.: 1055/24 PSČ: 408 01 Město: Rumburk
Statutární zástupce: Martina Škodová, DiS.
Telefon: 412384744
Fax: 412 332 774
E-mail: reditel@charitarumburk.cz
Web: www.charitarumburk.cz
Další kontakty služby
Kontaktní osoba: Veronika Jungová, asistentka
Telefon: 412 384 744
Mobil: 732 170 481 (so ciá lní pra cov ník )
 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.