clear float
clear float

Pečovatelská služba Varnsdorf

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 40 Pečovatelská služba
 

Popis služby: Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického nebo zdravotního postižení, a rodina s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob vyjmenované úkony (rozepsané v části týkající se úhrady za služby).

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Cílová skupina: senioři

Popis cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením s přiznaným plným invalidním důchodem
senioři:
mladí dospělí (19 – 26 let),
dospělí (27 – 64 let),
mladší senioři (65 – 80 let),
starší senioři (nad 80 let) , 

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: Varnsdorf
Kapacita zařízení: maximální okamžitá kapacita je 6 klientů
Bezbariérovost: ne
 

Jak se stát uživatelem: Uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby mezi kllientem a pečovatelskou službou.

Čekací doba: řešena služba v terénu dle docházejících žádostí
Forma služby: terénní
Úhrada: Kč 60,- / 1 HODINA: - pomoc a podpora při podávání jídla a pití, - pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, - pomoc při prostorové orientace, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, - pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, - pomoc při úkonech osobní hygieny, - pomoc při základní péči o vlasy a nehty, - pomooc při použití WC, - běžný úklid a údržba domácnosti, - běžné nákupy a pochůzky. Kč 10,- / úkon: dovoz nebo donáška jídla. Kč 80,- / 1 hodina:velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, Kč 85,- / 1 hodina: pomoc při zajištění velkého úklidu , Kč 35,- / 1 kg: - praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy, - praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy. Doprovázení klientů k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět je BEZPLATNÉ. Výše úhrady za jednotlivé úkony pečovatelské služby je stanovená za 1 hodinu nebo za 1 kilogram. Při službě donášky nákupu se tedy neúčtuje 60,- Kč za jeden nákup, ale účtuje se poměrná část, v našem případě 15,- Kč za jeden nákup. Totéž platí i při službě úklidu domácnosti nebo při pomoci při osobní hygieně, kdy se výše úhrady poměrně krátí podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění konkrétního úkonu (např. pomoc při os. hygieně bude skutečně trvat jen 30 minut, proto úhrada bude činit jen polovinu stanovení částky za 1 hodinu, tedy 30,- Kč) Pečovatelská služba je bezplatně poskytována: 1. účastníkům odboje podle zákona č. 225/1946 Sb., zákona č. 462/1919 Sb., 2. osobám, které jsou účastny rehabilitace ppodle zákona č. 119/1990 Sb., 3. osobám, které byly zařazeny v téboře nucených prací 4. porůstalým manželům / manželkám po osobách uvedených pod bodem č. 1 a 3 starším 70-ti let. Uvedené skutečnosti je třeba doložit písemnými doklady.
Prošel inspekcí: ano neúspěšně
Provozní doba
Pondělí: 6.30 – 17.00hodin
Úterý: 6.30 – 17.00hodin
Středa: 6.30 – 17.00 hodin
Čtvrtek: 6.30 – 17.00hodin
Pátek: 6.30 – 17.00 hodin
Sobota: neposkytuje se
Neděle: neposkytuje se
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Název: VARNSDORF
Ulice: Nám. E. Beneše Č.p.: 470 PSČ: 40747 Město: Varnsdorf
Telefon: 412 372 241-4,
Fax: 412 371 051
E-mail: romana.cupalova@varnsdorf.cz
Web: www.varnsdorf.cz
Další kontakty služby
Adresa: Pečovatelská služba Varnsdorf
Lesní 2970
407 47 Varnsdorf
Kontaktní osoba: Jana Šolcová
Telefon: 412 371 466
 
Vedoucí pracovní skupiny KP - jméno: Jan Sembdner
Vedoucí pracovní skupiny KP - email: reditel@ddfilipov.cz
Vedoucí pracovní skupiny KP - telefon: tel efo n1

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.