clear float
clear float

Terénní sociální program

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 69 Terénní programy
 

Popis služby: Terénní služby jsou poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny obyvatelstva, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytvána anonymně.

1. ZPROSTŘEKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
- aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí.

2. POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, ORPÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ:
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí (základní poradenství, pomoc při vyplňování formulářů, podpora nebo asistence při jednání na úřadech a institucích, zprostředkování kontaktu s jinými organizacemi a službami....)
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících začleňování osob (podpora při hledání a udržení si zaměstnání, podpora při hledání bydlení,...)
- sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji či udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování (pomoc a podpora klientů v osvojení si základních hygienických a sociálních návyků ke své osobě, k domácnosti a k okolí, podpora rodičů při výchově dětí, kladení důrazu na vzdělání dětí, zvyšování kvality trávení volného času jejich dětí - nabídka návazné služby nízkoprahového zařízení
- poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik.


 
 

Cílová skupina: osoby v nouzi, soc. vyloučené

Popis cílové skupiny: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny

mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)  

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: Varnsdorf
Kapacita zařízení: 150 klientů
Bezbariérovost: ne
 

Jak se stát uživatelem: přijít a kontaktovat terénního pracovníka, uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služeb

Forma služby: terénní
Úhrada: služba je poskytována zdarma
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Pondělí: od 7.00 do 15.30 hodin
Úterý: od 7.00 do 15.30 hodin
Středa: od 7.00 do 15.30 hodin
Čtvrtek: od 7.00 do 15.30 hodin
Pátek: od 7.00 do 15.30 hodin
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Název: VARNSDORF
Ulice: Nám. E. Beneše Č.p.: 470 PSČ: 40747 Město: Varnsdorf
Telefon: 412 372 241-4,
Fax: 412 371 051
E-mail: romana.cupalova@varnsdorf.cz
Web: www.varnsdorf.cz
Další kontakty služby
Adresa: CSSU Terénní sociální program
T. G. Masaryka 2470
407 47 Varnsdorf
Kontaktní osoba: Jitka Beranová Bc.
Telefon: 412 384 516 ,41 238 451 7
 
Vedoucí pracovní skupiny KP - jméno: Jiřina Kafková
Vedoucí pracovní skupiny KP - email: jirina.kafkova@seznam.cz
Vedoucí pracovní skupiny KP - telefon: tel efo n6

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
evropský sociální fond v ČR EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST - www.esfcr.cz
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.