clear float
clear float

Terénní program Kontaktního a poradenského centra WHITE LIGHT I. Rumburk.

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 69 Terénní programy
Jiný druh služby: Posláním TP je aktivně vyhledávat a kontaktovat uživatele drog přímo v terénu a následně jim poskytnout kvalitní služby, které je motivují k takovým činnostem, jež nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a zároveň vedou k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vznikajících v důsledku užívání návykových látek.
 

Popis služby: Terénní program Kontaktního a poradenského centra WL I. Rumburk poskytuje ve městech Rumburk a Varnsdorf služby sociální prevence uživatelům drog s minimální motivací využívat služeb Kontaktního centra. Přispívá k mapování drogové scény ve Šluknovském výběžku. Převážně se jedná o aktuální uživatele drog, přičemž hlavním cílem u nich není abstinence, nýbrž minimalizace zdravotních, sociálních a společenských rizik spojených s užíváním drog (princip Harm Reduction).

Základní poskytované služby
• Sociální poradenství
-poskytování informací
-individuální poradenství
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
-zprostředkování kontaktu
-asistenční služba
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
• Sociálně terapeutická činnost
-krizová intervence
• Telefonická krizová pomoc
- hot line – krizová telefonická linka ( 602 195 104)
• Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
-kontaktní práce v terénních programech
-výměna injekčního materiálu, poskytování desinfekcí, vod a kondomů

Další poskytované služby
• Sběr infekčního materiálu
• Mapování drogové scény ve Šluknovském výběžku
 

Cílová skupina: osoby ohrožené drogou

Popis cílové skupiny: Pro koho jsou služby určeny:
• Pro osoby drogou ohrožené
• Pro osoby s drogou experimentující
• Pro osoby na droze závislé
Principy práce s klienty
• Jsou dodržována pravidla nízkoprahovosti (maximální dostupnost služby bezplatně všem od 15 let věku bez ohledu na jejich pohlaví, státní, rasovou a etnickou příslušnost, náboženství, vyznání a socioekonomické možnosti.
• Při kontaktu se službou má klient možnost vystupovat anonymně
• Zaměstnanci Terénních programů jsou vázáni mlčenlivostí dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
• Klient je přijímán jako individualita, je respektováno jeho rozhodnutí žít s drogou (Abstinence klienta není podmínkou spolupráce se zařízením).
• V případě, že se klient rozhodne pro řešení své situace, je mu zprostředkován kontakt na jiné zařízení soc. služeb
• Při prvním kontaktu se službou TP je klient seznámen se svými právy a s podmínkami využívání poskytovaných služeb
 

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: RumburkVarnsdorf
Kapacita zařízení: neomezena
Bezbariérovost: ne
 

Jak se stát uživatelem: Veškeré služby Terénního programu Kontaktního a poradenského centra WHITE LIGHT I. Rumburk jsou poskytovány všem zájemcům o službu bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, socioekonomické možnosti. Služby jsou přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace. Zájemce může nabízených služeb využít kdykoliv během provozní doby Terénních programů bez předchozího objednání

Čekací doba: žádná, klienti jsou přijímáni bez průtahů
Forma služby: terénní
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Úterý: Varnsdorf 12:00-16:00
Čtvrtek: Varnsdorf 12:00-16:00
Pátek: Rumburk 14:00-16:00
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Název: WHITE LIGHT I.
Ulice: tř.9.května Č.p.: 1127/25 PSČ: 40801 Město: Rumburk
Statutární zástupce: Mgr. Ivana Radimecká, ředitelka o.s.
Telefon: 412 331 017
Mobil: 602 195 104
E-mail: kc-rumburk@wl1.cz
Web: http://www.whitelight1.cz
Další kontakty služby
Kontaktní osoba: , vedoucí terénních programů, Mgr. Vratislav Antonij Drda, terénní pracovník
Telefon: 412 331 017
Mobil: 602 195 104 ,72 881 339 2
 
Vedoucí pracovní skupiny KP - jméno: Vít Jelínek
Vedoucí pracovní skupiny KP - email: kc-rumburk@wl1.cz
Vedoucí pracovní skupiny KP - telefon: tel efo n4

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
evropský sociální fond v ČR EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST - www.esfcr.cz
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.