clear float
clear float

Terénní program Kontaktního a poradenského centra WHITE LIGHT I Rumburk.

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 69 Terénní programy
Jiný druh služby: Posláním TP je aktivně vyhledávat a kontaktovat uživatele drog přímo v terénu a následně jim poskytnout kvalitní služby, které je motivují k takovým činnostem, jež nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a zároveň vedou k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vznikajících v důsledku užívání návykových látek.
 

Popis služby: Terénní program Kontaktního a poradenského centra WL I Rumburk poskytuje ve městech Rumburk, Varnsdorf, Krásná Lípa, Jiříkov, Šluknov, Velký Šenov a Mikulášovice služby sociální prevence uživatelům drog s minimální motivací využívat služeb Kontaktního centra. Přispívá k mapování drogové scény ve Šluknovském výběžku. Převážně se jedná o aktuální uživatele drog, přičemž hlavním cílem u nich není abstinence, nýbrž minimalizace zdravotních, sociálních a společenských rizik spojených s užíváním drog (princip Harm Reduction).

Základní poskytované služby
• Sociální poradenství
-poskytování informací
-individuální poradenství
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
-zprostředkování kontaktu
-asistenční služba
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
• Sociálně terapeutická činnost
-krizová intervence
• Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
-kontaktní práce v terénních programech
-výměna injekčního materiálu, poskytování desinfekcí, vod a kondomů

Další poskytované služby
• Sběr infekčního materiálu
• Mapování drogové scény ve Šluknovském výběžku
 

Cílová skupina: osoby ohrožené drogou

Popis cílové skupiny: Pro koho jsou služby určeny:
• Pro osoby drogou ohrožené
• Pro osoby s drogou experimentující
• Pro osoby na droze závislé
Principy práce s klienty
• Jsou dodržována pravidla nízkoprahovosti (maximální dostupnost služby bezplatně všem od 15 let věku bez ohledu na jejich pohlaví, státní, rasovou a etnickou příslušnost, náboženství, vyznání a socioekonomické možnosti.
• Při kontaktu se službou má klient možnost vystupovat anonymně
• Zaměstnanci Terénních programů jsou vázáni mlčenlivostí dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
• Klient je přijímán jako individualita, je respektováno jeho rozhodnutí žít s drogou (Abstinence klienta není podmínkou spolupráce se zařízením).
• V případě, že se klient rozhodne pro řešení své situace, je mu zprostředkován kontakt na jiné zařízení soc. služeb
• Při prvním kontaktu se službou TP je klient seznámen se svými právy a s podmínkami využívání poskytovaných služeb
 

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: JiříkovKrásná LípaMikulášoviceRumburkŠluknovVarnsdorfVelký Šenov
Kapacita zařízení: 3 (jedná se o okamžitou kapacitu služby)
Bezbariérovost: ne
 

Jak se stát uživatelem: Veškeré služby Terénního programu Kontaktního a poradenského centra WHITE LIGHT I Rumburk jsou poskytovány všem zájemcům o službu bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, socioekonomické možnosti. Služby jsou přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace. Zájemce může nabízených služeb využít kdykoliv během provozní doby Terénních programů bez předchozího objednání

Čekací doba: žádná, klienti jsou přijímáni bez průtahů
Forma služby: terénní
Úhrada: xxx
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Pondělí: Rumburk 9:00-12:00, Krásná Lípa 12:30-16:00
Úterý: Jiříkov 9:00-12:00, Varnsdorf 12:30-16:00
Středa: Mikulášovice 11:00-13:00, Velký Šenov 13:30-15:30, Šluknov 16:00-18:00
Čtvrtek: Varnsdorf 10:00-14:00, Jiříkov 14:30-16:30
Pátek: Krásná Lípa 9:30-13:30, Rumburk 14:00-16:00
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Název: WHITE LIGHT I
Ulice: Pražská Č.p.: 166/47 PSČ: 40001 Město: Ústí na Labem
Statutární zástupce: Mgr. Ivana Radimecká, ředitelka z.ú.
Mobil: 602 188 113
E-mail: kc-rumburk@wl1.cz
Web: http://www.wl1.cz
Další kontakty služby
Kontaktní osoba: Pavlína Hornychová DiS., vedoucí terénních programů
Mobil: 601 188 348 ,72 886 137 1
 
Vedoucí pracovní skupiny KP - jméno: Vít Jelínek
Vedoucí pracovní skupiny KP - email: kc-rumburk@wl1.cz
Vedoucí pracovní skupiny KP - telefon: tel efo n4

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.