clear float
clear float
AGENTURA PONDĚLÍ, z..s
 
Právní forma: zapsaný spolek
Zřizovatel: Agentura Pondělí, zapsaný spolek
IČ: 26537788
Adresa: 2. polské armády 1094/27, Rumburk 408 01
Telefon: 412 334 046

Mobil: 775 554 491 ,72 421 443 1,
E-mail: info@agenturapondeli.cz
Web: http://www.agenturapondeli.cz
Statutární zástupce: Ing. Pavel Lampa
 
 

Agentura poskytuje služby sociální rehabiltace a podpora samostatného bydlení. V rámci sociální rehabilitace máme tyto programy:
1. Denní centrum, kde uživatelé rozvíjejí své sociální dovednosti.
2. Podporované zaměstnávání umožňuje lidem z cílové skupiny získat a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce dle svých schopností a zájmů a současně zvýšit úroveň k tomu potřebných dovedností ( a tím i úroveň jejich samostatnosti).
3. Tréninkový byt, program slouží k ověření dovedností uživatele před vstupem do služby Podpora samostatného bydlení.
Služba podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního nebo sociálního postižení, včetně duševního onemocnění, jejichž situace v bydlení vyžaduje pomoc asistenta.
Cílem služby je, aby uživatel získal nebo si udržel samostatné bydlení v přirozeném prostředí dle svých potřeb a možností. Uživatel získá takové dovednosti a schopnosti, které mu umožní bezpečně bydlet, trávit smysluplně volný čas, umí využívat služby v komunitě, které potřebuje, navazuje a udržuje přirozené sociální vztahy.
Uživatelům obou služeb poskytujeme poradenství a doplňkové aktivity - kreslení, divadelní kroužek, muzikoterapie, hnutí sebeobhájců, arteterapie a cvičení. Služby jsou určeny pro občany Šluknovského výběžku.
 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.