clear float
clear float
DOMOV DŮCHODCŮ A ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE KRÁSNÁ LÍPA
 
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Ústecký kraj
Adresa: Nemocniční 1056/19, Krásná Lípa 407 46
Telefon: 412 383 345
Fax: 412 383 279
Mobil: 602 331 636
E-mail: ddkrasnalipa@quick.cz
Web: http://www.ddkrasnalipa.cz
Statutární zástupce: Ing. Petr Nový
 
 

Hlavním účelem, pro který byla organizace zřízena je zajištění ústavní péče pro staré občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče, a dále pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů. Dále pak zajištění ústavní péče pro mentálně postižené občany od 3 let věku s mentálním postižením těžšího stupně a pro občany postižené vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoliv však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
evropský sociální fond v ČR EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST - www.esfcr.cz
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.