clear float
clear float
Spirála, Ústecký kraj
 
Právní forma: zapsaný spolek
Adresa: K Chatám 22, Ústí nad Labem 403 40
Telefon: 475 603 390 -ob jed nán í,4 727 438 35


E-mail: krizovecentrum@spirala-ul.cz
Web: http://www.spirala-ul.cz
Statutární zástupce: Mgr. Martina Vojtíšková
Přehled nabízených služeb
ano Intervenční centrum
ano Krizová pomoc
 
 

Spirála je zřizovatelem Centra krizové intervence a Intervenčního centra, které svým rozsahem a nabídkou služeb pokrývají potřeby občanů nejen města Ústí nad Labem, ale i Ústeckého kraje. Nabízíme aktivity v oblasti sociálních služeb, vzdělávání odborníků, profesionálů – poskytovatelů jiných služeb, vzděláváme širokou veřejnost cílenými PR akcemi.
Podílíme se na komunitním plánování města Ústí nad Labem i Ústeckého kraje. Naši pracovníci působí jako lektoři seminářů, poradci, hodnotitelé projektů. Jsme zváni ke „kulatým stolům“ při řešení sociálních otázek regionu.
Činnost je upravena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jsme samostatnou právnickou osobou. 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.