clear float
clear float
Centrum pro náhradní rodinnou péči
 
Právní forma: o.p.s.
IČ: 26999234
Adresa: Teplická 3, Litoměřice 412 01
Telefon: +420 416 533 554

Mobil: +420 731 557 681
E-mail: dolezalova@cpnrp.cz
Web: http://www.cpnrp.cz
Statutární zástupce: Margita Šantavá
Přehled nabízených služeb
ano SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA – SAS
 
 

Nezisková organizace působící v oblasti náhradní rodinné péče v rámci Ústeckého kraje a pověřených měst od roku 2006.

Pomáháme dětem vyrůstajícím v náhradní rodině prožít plnohodnotné dětství a posilujeme jejich šance uspět v životě.

CÍLOVÁ SKUPINA
Osoby pečující – do této skupiny jsou zahrnuti pěstouni, poručníci, osvojitelé, osoby v evidenci (pěstouni, kteří čekají na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu).
Všechny děti vyrůstající v náhradní rodinné péči a biologické děti pečujících osob
Zájemci a žadatelé o náhradní rodinnou péči, ti kteří se chtějí stát pěstouny, poručníky, osvojiteli
Biologické rodiny, tzn. původní rodiny dětí v náhradní rodinné péči
Pozn. Všichni výše jmenovaní vyjma biologických rodin musí mít trvalý pobyt na území Ústeckého kraje nebo dalších měst dle pověření

Všechny děti, které se na organizaci obrátí s žádostí o pomoc.


CÍLE

Zvýšit informovanost rodičů o NRP v oblastech:
potřeby dítěte
specifika NRP
rizika NRP
prevence selhání NRP

Zvýšit kompetence rodičů:
zlepšit schopnost reagovat na náročné nebo krizové situace
snížit riziko selhání
zlepšit samostatnost při řešení různých situací
poskytnout bezpečné zázemí náhradním rodičům
nerestriktivní (kontrola a kritika), ale podpůrné prostředí, kde najdou pomoc, vedení a podporu
posílit pocit sounáležitosti
komunikace, výměna informací mezi rodinami
podpořit dítě v NRP při hledání své identity (uvědomění si sebe sama)
podpořit dítě v NRP při vyrovnání se s jiným společenským statusem
rozvíjet potenciál dítěte
pomoc dítěti při překonání sociálního znevýhodnění:
začlenění do kolektivu
rozvoj schopností a zanedbaných návyků
zmírnění výukových potíží
zmírnění výchovných potíží 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.