clear float
clear float
Spolek Kolem dokola
 
Právní forma: spolek
IČ: 03070280
Adresa: Mikulášovice 730 730, Mikulášovice 407 79


Mobil: 732 342 149
E-mail: spolekkolemdokola@seznam.cz
Web: http://www.spolek-kolem-dokola.webnode.cz
Statutární zástupce: Jaroslava Špisová
 
 

Spolek Kolem dokola poskytuje sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením z Mikulášovic a blízkého okolí. Služba je poskytována ambulantní formou.
Účel spolku:
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, aktivizační činnosti vedoucí k většímu sociálnímu začlenění seniorů a osob se zdravotním postižením, k jejich větší aktivitě a zájmu

- sociálně terapeutická činnost - činnost vedoucí k rozvoji a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, poskytování programů osobám se zdravotním postižením a seniorům, které jim umožní radovat se z pohybových aktivit /třeba v některých případech jen omezeně/, kulturních zážitků a společenských setkávání

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.