clear float
clear float
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
 
Právní forma: zapsaný spolek
Zřizovatel: Krajský soud v Brně (zapsaný spolek)
IČ: 44990901
Adresa: Vlhká 10, Brno 60200
Telefon: 777 180 266 (ve dou cír egi oná lní cht ýmů )

Mobil: 777 180 357 (li ber eck oaš luk nov sko )
E-mail: liberecko@rozkosbezrizika.cz, hamernikova@rozkosbezrizika.cz
Web: http://www.rozkosbezrizika.cz, www.poradna-rr.cz, www.sexualniasistence.org
Statutární zástupce: PhDr. Hana Malinová, CSc.
 
 

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. je nestátní nezisková organizace založená v roce 1992
Poslání organizace
- je především zmenšit sociální a zdravotní rizika nejen u žen pracujících v sexbyznysu, ale následně i u širší populace.
Cíle naší činnosti
- zmenšit rizika postihující zvláště ohrožené skupiny lidí (které mohou být rozdílných národností a etnických skupin), a to zejména u žen poskytujících placené sexuální služby, dále ostatních osob působících v prostituční scéně ohrožených rizikovým způsobem života, a to nejen rizikovým sexuálním chováním;
- empowerment žen - zplnomocnit a posilovat klientky k vytváření vlastních limitů a hranic při práci v sexbyznysu i v osobním životě;
prosazovat práva žen poskytujících placené sexuální služby (sexuálních pracovnic).
Cílová skupina
- naší cílovou skupinou jsou především ženy pracující v sexbyznysu, dále ostatní osoby působící v prostituční scéně a lidé ohroženi rizikovým způsobem života, nejen rizikovým sexuálním chováním.  

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.