clear float
clear float
Dětský domov se školou, základní škola a centrum výchovné péče Jiříkov
 
Adresa: Čapkova 814/5, Jiříkov 407 53


Mobil: 778 742 766 ,77 874 276 5,7 701 498 54
E-mail: vedoucisvp@ddsjirikov.cz
Web:
Přehled nabízených služeb
ne Středisko výchovné péče
ne Poradenství
 
 

SVP „Šluknovsko“ je ambulantním školským zařízením, které poskytuje pomoc těm, kteří se potýkají především s problémy v oblasti výchovy a chtějí vzniklé potíže aktivně řešit. Naše činnost je zaměřena na předcházení vzniku negativních projevů chování dítěte a odstraňování či zmírňování příčin nebo důsledků již vzniklých poruch chování. Hlavním cílem je přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte, zachovat a posílit jeho rodinné vazby.
Ve středisku se vám bude věnovat tým specialistů: sociální pracovník, speciální pedagog, psycholog. Poskytujeme pomoc dětem, rodičům, pedagogickým pracovníkům, třídním kolektivům. 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.