clear float
clear float
Agentura pro sociální začleňování - Úřad vlády
 
Adresa: Vladislavova 4, Praha 1 110 00
Telefon: 296 153 318


E-mail: info@socialni-zaclenovani.cz
Web: http://www.socialni-zaclenovani.cz
Statutární zástupce: Bc. Martin Šimáček
Přehled nabízených služeb
ne Lokální partnerství
 
 

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociální integrace. Jejím posláním je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru.

V současné době funguje Agentura ve své pilotní fázi. Do projektu bylo v roce 2009 zahrnuto 13 lokalit (měst i regionů), kde Agentura působila a postupně standardizovala svou činnost. V následujících letech dojde k zahrnutí dalších 20 měst (10 od dubna 2010 a dalších deseti od roku 2011).

 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
evropský sociální fond v ČR EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST - www.esfcr.cz
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.