clear float
clear float

Aktuality

strana z 5
21. 8. 2012

Den Českého Švýcarska

Dne 1. 9. 2012 se v Krásné Lípě koná sraz majitelů motocyklů, parkmaraton, koncert Anety langerové a řada výletů do národního parku.

15. 8. 2012

Sídliště Šluknov

Občanské sdružení Vaše Harmonie nabízí bydlení pro seniory.

>> více
15. 8. 2012

Předškoláci ve Šluknově

Od 1.8.012 provozujem Oblastní charita ve Šluknově pro předškolní děti od 4 let Předškolní klub! ;-)
Konečně jsme získali první peníze z veřejných zdrojů a to od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy právě na provoz tohoto klubu. Máte-li ve svém okolí děti v tomto věku, mají-li to blízko, pošlete je k nám. Zatím k nám chodí pravidelně 5-6 dětí (přes prázdniny), myslím, že se jim u nás líbí. ;-)
Tedy od pondělí do středy, od 8:30 do 11:30 je klub otevřen, pro děti je zajištěna svačina a pití po celé dopoledne. Starají se o ně dvě báječné vychovatelky Irena a Simona.

8. 8. 2012

Katalog krajský

zadávání kontaktních osob

>> více
8. 8. 2012

Sociální práce s pachateli trestných činů

vychází 2. číslo časopisu

>> více
8. 8. 2012

Studium na anglickém gymnáziu v Praze

pro jednoho žáka 

>> více
1. 8. 2012

Dotace na terénní práci 2013 od Rady vlády RZ

Podpora terénní práce, Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. Termín pro předkládání žádostí je určen u všech tří programů do 31. října 2012 včetně.

>> více
31. 7. 2012

MOŽNOSTI A VÝCHODISKA INTERVENCE V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH

  PRO ROMSKÉ PORADCE, TERÉNNÍ PRACOVNÍKY NA OBCÍCH, ZÁSTUPCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRACUJÍCÍCH S ROMSKOU MENŠINOU, PRACOVNÍKY OSPOD A KURÁTORY PRO MLÁDEŽ

>> více
30. 7. 2012

Podpora vysokoškoláků z Ústeckého kraje

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=65212

27. 7. 2012

Společně bez předsudků

Uzávěrka:15.8.2012
Programová oblast:Lidská práva a diskriminace

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje grantovou výzvu v oblasti lidských práv a diskriminace (násilí z nenávisti). Cílem výzvy je posílit prevenci násilí z nenávisti, projevů xenofobie a rasismu a zmírňovat jejich negativní dopady ve společnosti.

>> více
Linka bezpečí 116 111 – Sexuální zneužívání
27. 7. 2012

Linka bezpečí 116 111 – Sexuální zneužívání

116 111 je telefonická pomoc dětem - LINKA BEZPEČÍ. Nové číslo 116 111 je stejné pro dětské linky důvěry v celé Evropě. Volání je zdarma z pevných i mobilních telefonů. |   |   Když jsi malý nebo malá, potřebuješ lásku a pozornost svých rodičů. Čím jsi menší, tím víc se potřebuješ tulit a mazlit s maminkou a tátou. Může se ti ale stát, že se k tobě dospělý začne chovat způsobem, který ti nebu...

>> více
27. 7. 2012

Mladí do 30 let si mohou v létě zasoutěžit. O zajímavé ceny

Národní informační centrum pro mládež (NICM) připravilo soutěž, kterou v rámci kampaně „Právo na informace právě teď“ pořádá spolu s informačními centry pro mládež v celé republice.

>> více
27. 7. 2012

Olivova nadace pro zkvalitnění zdravotní péče o děti a mládež

Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným cílem, k němuž byla zřízena, tj. k podpoře zkvalitnění zdravotní péče o děti a mládež do 26 let.a) Nadační příspěvky z výnosu z vyčleněné části nadačního jmění budou v roce 2012 poskytnuty k těmto účelům: i) Odstranění bariér v dětských zdravotnických a sociálních zařízeních v ČR,ii) K vybavení dětských zdravotnických zařízení v ČR r...

>> více
23. 7. 2012

Manuál pro organizace v Katalogu služeb Šluknovska

kde se dozvíte, jaké informace, kde a jak můžete o své organizaci a službě evidovat, jak funguje interní sdílení podkladů vznikajícíh v komunitním plánování.

>> zobrazit pdf
18. 7. 2012

Povinnost přijímat děti do MŠ

Kancelář veřejného ochránce práv říká...

>> více
18. 7. 2012

Vyhlášení výsledků 2. kola MŠMT

http://www.msmt.cz/file/23201

17. 7. 2012

OPLZZ výzva č. 96

Výzva č. 96 pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.3 – Integrace sociálně znevýhodněných skupin na trh práce

>> více
16. 7. 2012

Info z katalogu služeb kraje

Vážení zástupci poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji, |   | jelikož dále pokračujeme v pracích na portálu Katalogu sociálních služeb v Ústeckém kraji a optimalizujeme jeho funkčnost rád bych Vás informoval o drobných změnách, které můžete zaznamenat při provádění aktualizace základních údajů o Vámi zastupovaných zařízení v návaznosti na pokyny, které jsem Vám postoupil v minulém tý...

>> více
16. 7. 2012

Sociální prevence v sociálně vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji

prezentace jednotlivých účastníků

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1667381&p1=86

12. 7. 2012

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2014 – 2017

Adresář vedoucích pracovních skupin a členů finančních skupiny pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2014 – 2017. 

>> zobrazit pdf
12. 7. 2012

Udílení cen za boj proti Alzheimerově chorobě

Evropská síť pro místní začleňování a sociální akci (Elisan – www.elisan.eu) ve spolupráci s Nadací Médérica Alzheimera se rozhodly vyhlásit výzvu k udílení cen za boj proti Alzheimerově chorobě. |   | Tato výzva je zaměřena na podporu zvolených zástupců a profesionálů, kteří pracují v domácnostech či ve specializovaných pečovatelských domovech, aby se co nejvíce snažili zkvalitňovat každodenn...

>> více
12. 7. 2012

Výzva

Informace k programu jsou umístěny na webových stránkách Ústeckého kraje.

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1668318&p1=85158.  

12. 7. 2012

Pokyny pro aktualizaci základních dat v on-line Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje

Vážení zástupci poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji, |   | v návaznosti na předchozí korespondenci a obecně široký zájem o možnost aktualizace základních dat v rámci pilotního provozu Katalogu sociálních služeb v Ústeckém kraji, který je dostupný na webové adrese http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/ byly vytvořeny uživatelské přístupy pro všechny poskytovatele registrovaných sociá...

>> více
28. 6. 2012

Plán inspekcí 1. pololetí 2012 v Ústeckém kraji

POLOLETNÍ PLÁN INSPEKCÍ | II. pololetí 2012 |   | poskytovatel sociální služby | druh kontrolované služby, identifikátor | místo poskytování kontrolované služby | typ inspekce | Město Libochovice | náměstí 5. května 48 | 411 17 Libochovice | IČ: 00263931 | pečovatelská služba, 7958889 | obce Libochovice, Poplze, Dubany | základn...

>> více
27. 6. 2012

Podmínka zaměstnávání 10 % dlouhodobě nezaměstnaných osob ve veřejných zakázkách

Zadavatelé veřejných zakázek mohou jednoduše přispět ke zvýšení zaměstnanosti v obci.

>> zobrazit pdf
21. 6. 2012

Analýza potřeb v Ústeckém kraji

Žádost o spolupráci s dodavatelem analýzy.

>> více
13. 6. 2012

Vložte na váš web odkaz na katalog služeb Šluknovska.

Požádejte správce vašich webových stránek, aby umístili odkaz na Katalog sociálních služeb Šluknovska na vaše webové stránky. Umožníte zájemcům snadno vyhledávat infomrace o službách.

>> více
11. 6. 2012

Vzdělávání pro sociální služby zdarma

na základě výběrového řízení na Veřejnou zakázku „Příprava a realizace vzdělávacích kurzů“ Ev.č.: VZ-SPRP-22/INV/2011 jsme byli vybráni jako její dodavatelé. | Tato zakázka je součástí projektu Ústeckého kraje „Katalog služeb, zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů“ reg.č. CZ.1.04/3.1.00/05.00048. |   | Za Ústecký kraj Vás ve věci „Přípravy a realizace vzdělávacích kurz...

>> více
11. 6. 2012

Moduly vzdělávání zdarma

Přihlásit se můžete na stránkách www.bfz.cz, kurzy budou opakovány dle zájmu. Ukončeny budou v březnu 2013.

>> více
strana z 5

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.