clear float
clear float

Aktuality

strana z 5
24. 9. 2012

představení Krajského katalogu sociálních služeb

Informační semináře pro veřejnost | představení Krajského katalogu sociálních služeb |   | Krajský úřad Ústeckého kraje pořádá v rámci realizace projektu „Katalog sociálních služeb, zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů“ (reg. č. projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00048) cyklus informačních seminářů pro veřejnost, rámci kterých bude jejich účastníkům podrobně představen konc...

>> více
6. 9. 2012

Metodika krajského katalogu

Vážené dámy, vážení pánové, |   | na webový portál Katalogu sociálních služeb byla umístěna pracovní verze Metodiky měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu. Metodika je k dispozici ke stažení po přihlášení se do Vašeho profilu v Katalogu. Své připomínky k návrhu Metodiky prosím směřujte nejpozději do 14. září 2012 na zástupce zpracovate...

>> více
28. 8. 2012

Podpořte novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí

Podpořit schválení novely a podepsat se pod dopis poslancům ČR můžete na adrese david@amalthea.pardubice.cz

>> více
28. 8. 2012

Norské fondy v oblasti rovných příležitostí

  Nadace Open Society Fund Praha uspěla ve výběrovém řízení na zprostředkovatele programu z Finančního mechanismu Norska, který se zaměřuje na prosazování rovných příležitostí žen a mužů a podporu slaďování pracovního a soukromého života a také na problematiku domácího násilí a násilí založeného na pohlaví. První projekty z tohoto programu podpoříme v roce 2013. | Cílem programu je přispět k:...

>> více
21. 8. 2012

Den Českého Švýcarska

Dne 1. 9. 2012 se v Krásné Lípě koná sraz majitelů motocyklů, parkmaraton, koncert Anety langerové a řada výletů do národního parku.

15. 8. 2012

Sídliště Šluknov

Občanské sdružení Vaše Harmonie nabízí bydlení pro seniory.

>> více
15. 8. 2012

Předškoláci ve Šluknově

Od 1.8.012 provozujem Oblastní charita ve Šluknově pro předškolní děti od 4 let Předškolní klub! ;-)
Konečně jsme získali první peníze z veřejných zdrojů a to od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy právě na provoz tohoto klubu. Máte-li ve svém okolí děti v tomto věku, mají-li to blízko, pošlete je k nám. Zatím k nám chodí pravidelně 5-6 dětí (přes prázdniny), myslím, že se jim u nás líbí. ;-)
Tedy od pondělí do středy, od 8:30 do 11:30 je klub otevřen, pro děti je zajištěna svačina a pití po celé dopoledne. Starají se o ně dvě báječné vychovatelky Irena a Simona.

8. 8. 2012

Katalog krajský

zadávání kontaktních osob

>> více
8. 8. 2012

Sociální práce s pachateli trestných činů

vychází 2. číslo časopisu

>> více
8. 8. 2012

Studium na anglickém gymnáziu v Praze

pro jednoho žáka 

>> více
1. 8. 2012

Dotace na terénní práci 2013 od Rady vlády RZ

Podpora terénní práce, Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. Termín pro předkládání žádostí je určen u všech tří programů do 31. října 2012 včetně.

>> více
31. 7. 2012

MOŽNOSTI A VÝCHODISKA INTERVENCE V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH

  PRO ROMSKÉ PORADCE, TERÉNNÍ PRACOVNÍKY NA OBCÍCH, ZÁSTUPCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRACUJÍCÍCH S ROMSKOU MENŠINOU, PRACOVNÍKY OSPOD A KURÁTORY PRO MLÁDEŽ

>> více
30. 7. 2012

Podpora vysokoškoláků z Ústeckého kraje

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=65212

27. 7. 2012

Společně bez předsudků

Uzávěrka:15.8.2012
Programová oblast:Lidská práva a diskriminace

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje grantovou výzvu v oblasti lidských práv a diskriminace (násilí z nenávisti). Cílem výzvy je posílit prevenci násilí z nenávisti, projevů xenofobie a rasismu a zmírňovat jejich negativní dopady ve společnosti.

>> více
Linka bezpečí 116 111 – Sexuální zneužívání
27. 7. 2012

Linka bezpečí 116 111 – Sexuální zneužívání

116 111 je telefonická pomoc dětem - LINKA BEZPEČÍ. Nové číslo 116 111 je stejné pro dětské linky důvěry v celé Evropě. Volání je zdarma z pevných i mobilních telefonů. |   |   Když jsi malý nebo malá, potřebuješ lásku a pozornost svých rodičů. Čím jsi menší, tím víc se potřebuješ tulit a mazlit s maminkou a tátou. Může se ti ale stát, že se k tobě dospělý začne chovat způsobem, který ti nebu...

>> více
27. 7. 2012

Mladí do 30 let si mohou v létě zasoutěžit. O zajímavé ceny

Národní informační centrum pro mládež (NICM) připravilo soutěž, kterou v rámci kampaně „Právo na informace právě teď“ pořádá spolu s informačními centry pro mládež v celé republice.

>> více
27. 7. 2012

Olivova nadace pro zkvalitnění zdravotní péče o děti a mládež

Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným cílem, k němuž byla zřízena, tj. k podpoře zkvalitnění zdravotní péče o děti a mládež do 26 let.a) Nadační příspěvky z výnosu z vyčleněné části nadačního jmění budou v roce 2012 poskytnuty k těmto účelům: i) Odstranění bariér v dětských zdravotnických a sociálních zařízeních v ČR,ii) K vybavení dětských zdravotnických zařízení v ČR r...

>> více
23. 7. 2012

Manuál pro organizace v Katalogu služeb Šluknovska

kde se dozvíte, jaké informace, kde a jak můžete o své organizaci a službě evidovat, jak funguje interní sdílení podkladů vznikajícíh v komunitním plánování.

>> zobrazit pdf
18. 7. 2012

Povinnost přijímat děti do MŠ

Kancelář veřejného ochránce práv říká...

>> více
18. 7. 2012

Vyhlášení výsledků 2. kola MŠMT

http://www.msmt.cz/file/23201

17. 7. 2012

OPLZZ výzva č. 96

Výzva č. 96 pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.3 – Integrace sociálně znevýhodněných skupin na trh práce

>> více
16. 7. 2012

Info z katalogu služeb kraje

Vážení zástupci poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji, |   | jelikož dále pokračujeme v pracích na portálu Katalogu sociálních služeb v Ústeckém kraji a optimalizujeme jeho funkčnost rád bych Vás informoval o drobných změnách, které můžete zaznamenat při provádění aktualizace základních údajů o Vámi zastupovaných zařízení v návaznosti na pokyny, které jsem Vám postoupil v minulém tý...

>> více
16. 7. 2012

Sociální prevence v sociálně vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji

prezentace jednotlivých účastníků

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1667381&p1=86

12. 7. 2012

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2014 – 2017

Adresář vedoucích pracovních skupin a členů finančních skupiny pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2014 – 2017. 

>> zobrazit pdf
12. 7. 2012

Udílení cen za boj proti Alzheimerově chorobě

Evropská síť pro místní začleňování a sociální akci (Elisan – www.elisan.eu) ve spolupráci s Nadací Médérica Alzheimera se rozhodly vyhlásit výzvu k udílení cen za boj proti Alzheimerově chorobě. |   | Tato výzva je zaměřena na podporu zvolených zástupců a profesionálů, kteří pracují v domácnostech či ve specializovaných pečovatelských domovech, aby se co nejvíce snažili zkvalitňovat každodenn...

>> více
12. 7. 2012

Výzva

Informace k programu jsou umístěny na webových stránkách Ústeckého kraje.

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1668318&p1=85158.  

12. 7. 2012

Pokyny pro aktualizaci základních dat v on-line Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje

Vážení zástupci poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji, |   | v návaznosti na předchozí korespondenci a obecně široký zájem o možnost aktualizace základních dat v rámci pilotního provozu Katalogu sociálních služeb v Ústeckém kraji, který je dostupný na webové adrese http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/ byly vytvořeny uživatelské přístupy pro všechny poskytovatele registrovaných sociá...

>> více
28. 6. 2012

Plán inspekcí 1. pololetí 2012 v Ústeckém kraji

POLOLETNÍ PLÁN INSPEKCÍ | II. pololetí 2012 |   | poskytovatel sociální služby | druh kontrolované služby, identifikátor | místo poskytování kontrolované služby | typ inspekce | Město Libochovice | náměstí 5. května 48 | 411 17 Libochovice | IČ: 00263931 | pečovatelská služba, 7958889 | obce Libochovice, Poplze, Dubany | základn...

>> více
strana z 5

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.