clear float
clear float

Aktuality

strana z 5
19. 7. 2013

Zhodnoťe proces komunitního plánování

Projekt Komunitní plánování na Šluknovsku k 31. 7. 2013 končí.

V průběhu projektu se uskutečnily tyto aktivty:

- byly vytvořeny pracovní skupiny a manažerská skupina, které se pravidelně scházely

- byla zpracována analýza potřeb Šluknvska v obslasti sociálních služeb

- byl zpracovaný elektronický katalog sociálních služeb

- byl zpracován za účasti všech pracovních skupin návrh Plánu rozvoje sociálních služeb (PRSS) pro Šluknovsko na 4 roky a předložen k připomínkování

- byl finalizován PRSS a je shvalován zastupitelstvy obcí a měst

 

Vyplňte prosím hodnotící dotazník, který je zde http://www.survio.com/survey/d/T1J8O7J7A6F7N2A3M

Děkuji a přeji hezké léto.

 

Volfová Hana

16. 7. 2013

Zajímavá sociodemografická analýza MPSV

http://www.mpsv.cz/files/clanky/15675/SOCDEM_ANALYZA_OHROZENE_DETI.pdf

1. 7. 2013

Aktivizace rodin v Krásné Lípě a okolí

  | Projekt Aktivizace rodin běží v Krásné Lípě již dva roky. Tento projekt realizuje Kostka Krásná Lípa, p. o. Hlavní dopad má na Krásnou Lípu, ale služby jsou poskytovány i v několika dalších městech a obcích Šluknovské výběžku. V rámci projektu je poskytováno odborné sociální poradenství, pracovní a finanční poradenství a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. | „Poradna v kostce“ ...

>> více
24. 6. 2013

K Ceně Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

Dobrý den, |   | jménem pana ředitele Odboru sociálního začleňování a rovných příležitostí na MPSV – PHDr. Martina Scháněla Ph.D si Vás dovoluji požádat o spolupráci při rozšíření informace o  nově vyhlášené soutěži, kterou odsouhlasila Rada vlády pro seniory a stárnutí populace na svém 19. zasedání dne 16. dubna 2013. Cílem soutěže je přispět ke zvýšení povědomí o seniorech ve společnosti, mo...

>> více
11. 6. 2013

II. kolo dotačního řízení na rok 2013 k dotačnímu programu Podpora terénní práce

Dobrý den všem,         ráda bych Vás touto cestou upozornila na to, že na našich stránkách bylo vyhlášeno II. kolo dotačního řízení na rok 2013 k dotačnímu programu Podpora terénní práce.  Vzhledem k tomu, že se v I. kole dotačního řízení nepodařilo rozdělit celkový objem finančních prostředků určených na tento program, vyhlašuje se v souladu s čl. 13 Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republik...

>> více
11. 6. 2013

Plán rozvoje sociálních služeb Šluknovska je vytištěn

Pro obce Šluknovska je připraven jeden výtisk Plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro období 2013 - 2017. Dokument v každé obci vstupuje v platnost datem schválení zastupitelstvem obce. Ke stažení je zde http://www.prosluknovsko.cz/cz/4739-dokumenty.html

>> více
31. 5. 2013

ROK SPOLEČNĚ – KROK DOPŘEDU

Milí přátelé! | Všem kolegům a kolegyním z neziskových organizací v ČR, připomínáme vyhlášení soutěže!ROK SPOLEČNĚ – KROK DOPŘEDU. Uzávěrka přihlášek je již 31. 5. 2013! | KPMG Česká republika vyhlásila výběrové řízení, ve kterém hledá nestátní neziskovou organizaci, kterou bude v rámci projektu ROK společně – KROK dopředu podporovat od září 2013 do srpna 2014. Vybraná nezisková organizace zís...

>> více
28. 5. 2013

Předběžně k transformaci o.s. a poskytování sociálních služeb

K transformačním aktivitám MPSV v oblasti sociálních služeb Vám byla poskytnuta informace, že občanská sdružení, která se od r. 2014 stanou spolky v souladu s novým občanským zákoníkem, nebudou podle připravované novely zákona o sociálních službách v této právní formě oprávněna poskytovat sociální služby. To odpovídalo dlouhodobým stanoviskům Ministerstva vnitra, které doposud prosazovalo myšlenku...

>> více
24. 5. 2013

Absolvent VOŠ Varnsdorf nemá vzdělání pro výkon sociální práce v sociálních službách

Absolventi oboru veřejnosprávní činnost VOŠ Varnsdorf nemají dostatečnou kvalifikace pro výkon sociální práce v sociálních službách.

Pokud by chtěli pracovat jako sociální pracovníci v sociálních službách, pak si musí doplnit vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru. Také pokud by chtěli vykonávat práci pracovníka v sociálních službách, tak si musí doplnit kurz v rozhsahu min. 150 hod. v ceně od 7000 Kč.

 

Prověřeno na Krajském úřadu Ústeckoho kraje a na MPSV. Organizace - poskytovatel sociálních služeb musí postupovat v souladu e zákonem a veškeré zěny v personálním obsazení registrovat na Krajském Úřadu Ústeckého kraje včetně dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Kraj neprovede registraci, pokud není vzdělání v souladu se zákonem.

 

Podle vyjádření vedení VOŠ a SŠ varnsdorf se připravují změny vzdělávacích programů.

23. 5. 2013

optimalizovaá závěrečná zpráva Analýzy potřebnosti sociálních služeb v Ústeckém kraji

příloze e-mailu Vám pro další využití zasílám optimalizovanou závěrečnou zprávu Analýzy potřebnosti sociálních služeb v Ústeckém kraji. Analýza bude po schválení MPSV přístupná také v Databázi produktů Evropského sociálního fondu v ČR http://esfdb.esfcr.cz/ |   | V termínu pro zasílání připomínek obdržel Augur Consulting, s. r. o. podněty a připomínky od: | -          Magistrátu města Chomut...

>> více>> zobrazit pdf
2. 4. 2013

Vypořádání připomínek k návrhu komunitnímu PRSS

V termínu byly přijaty dvě připomínky a to od města Rumburk a od obce Staré Křečany. | Na základě připomínek byly provedeny tyto změny v návrhu dokumentu: | Rumburk | -          str. 27 do Vize je doplněna věta Jsou dostupní odborníci např. dětský psycholog, dětský psychiatr, mediátor a etoped. | -          Str. 29 u opatření 13.4. je opraven název na 13.1. Rozvoj terénní práce a zajištění...

>> více
11. 3. 2013

Vzdělávání o komunitním plánování zajistí Ústecký kraj

Vážené kolegyně a vážení kolegové, | dovolujeme si Vás a další zájemce z Vašeho okolí pozvat na otevřené vzdělávací programy, které se zabývají zejména komunitním plánováním, zapojováním veřejnosti do rozhodování a organizací a moderováním různých typů veřejných setkání. Jedná se o dovednosti, které je možno využít při projednávání různých témat s veřejností, při spolupráci s občany na tvorbě ro...

>> více
5. 3. 2013

NÁVRH Komunitního Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro 2013 - 2017

Jste zvání k účasti na připomínkování Návrhu komunitního Plánu rozvoje sociálních služeb Šluknovského výběžku pro roky 2013 - 2017. Své připomínky můžete na zveřejněném dotazníku zasílat elektronicky i poštou. Více informací získáte na konzultačních místech:

1. Volfová Hana - Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

2. Lampová Monika - Agentura Pondělí, 2. polské armády 1094, Rumburk

3. Sembdner Jan - Domov „Srdce v dlaních“, Filipov 65, Jiříkov 

4. Postlerová Marcela – Městský úřad Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov 407 77 

5. Vít jelínek – White light 1., tř. 9. května 1127/25, Rumburk

Uzávěrka sběru připomínek a podnětů je 31. 3. 2013. Následně připomínky budou posouzeny a zapracovány do dokumentu.

Dokument a další jsou zveřejněny zde http://prosluknovsko.cz/cz/4739-dokumenty.html

Připomínkovací formulář ve formátu word najdete zde

>> více
20. 2. 2013

Dotačního řízení na podporu rodiny 2013

MPSV dnes zveřejnilo výsledky dotačního řízení na podporu rodiny 2013 ( http://www.mpsv.cz/cs/14648 ) v němž rozdělilo přes 96 mil. Kč.

14. 2. 2013

Kurzy zdarma od KUUK končí

Dopis poskytovatelům je zde ke stažení.

>> zobrazit pdf
4. 2. 2013

Aktualizace neinvestičních nákladů na zajištění služeb

Dobrý den, | oslovujeme Vás jako poskytovatele sociálních služeb a aktivit realizovaných ve Šluknovském výběžku. Vaše organizace je uvedena v Katalogu sociálních služeb pro Šluknovsko na http://prosluknovsko.cz. | Žádáme Vás o doplnění nákladů vaší organizace, které byly použity na práci s cílovou skupinou v letech 2010, 2011 a 2012. Tento podklad bude použit pro zpracování přílohy komunitního...

>> více
31. 1. 2013

MPSV výsledky dotačních řízení na zajištění sociálních služeb

výsledky dotačního řízení MPSV na sociální služby najdete na:  http://www.mpsv.cz/cs/14482
 dotace MPSV na Rodinu, budou výsledky ve druhé polovině února na http://www.mpsv.cz/cs/13357.

30. 1. 2013

Sběr statistických dat o sociálních službách zaměřených na péči o seniory a osoby se zdravotním postižením

 Dobrý den, 

   

 v rámci sběru statistických dat o sociálních službách zaměřených na péči o seniory a osoby se zdravotním postižením Vám zasílám adresu ke stažení formuláře V10: 

  http://www.mpsv.cz/cs/12748  

 Obce s rozšířenou působností (i za nižší územní celky) vyplní údaje za vybrané sociální služby uvedené v registru poskytovatelů sociálních služeb: http://iregistr.mpsv.cz/sluzba/rozsirenevyhledavanisluzby?SI=&RP=60&ZN=&KKS=&OKS=&O=&U=&PN=&PIC=&IsSearching=True&ShowResults=False&PageSize=&Page= poskytované na jejich území. 

 Vyplněné výkazy zasílejte elektronicky na adresu: radova.p@kr-ustecky.cz nejpozději do termínu 11.2.2013. 

   

 S přáním příjemného víkendu, 

   

 Radová 

 

 

28. 1. 2013

Pozvánka pro opatrovníky uživatelů služeb nezapojených do transformace

  | Vážené kolegyně a kolegové, |   | ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje Vás zveme na diskusní seminář pro opatrovníky uživatelů služeb nezapojených do transformace realizovaného v rámci projektu „Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji“. Cílem setkání je seznámit opatrovníky s problematikou transformace a současnou právní úpravou opatrovnictví. |  ...

>> více
23. 1. 2013

Budete mít možnost připomínkovat komunitní plán rozvoje sociálních služeb na období 2013 -2017

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Šluknovského výběžku na období let 2013 - 2017 |   | Proces konzultací návrhu KP v období 1. 3. – 31. 3. 2013. |   | Proces konzultací a evidence připomínek občanů k Návrhu Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Šluknovského výběžku |   | Pravidla vedení procesu konzultací: | Kontaktním místem se rozu...

http://prosluknovsko.cz/skins/socsluzby2/images/clanky_pdf_3515.pdf
21. 1. 2013

Plán inspekcí kvality sociálních služeb 2012

neleznete zde http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/inspekce_poskytovani_socialnich_sluzeb/plan_inspekci

15. 1. 2013

Ranná péče na Šluknovsku

V příloze najdete leták poskytovatelů této služby, které působí v Ústeckém kraji.

>> zobrazit pdf
8. 10. 2012

Vzdělávání pro komunitní plánování pro pracovníky obcí a posyktovatele služeb

Seznam kurzů zdarma. Termíny realizací od října 2012 do února 2013. Přihlášky posílejte na email volfova@krasnalipa.cz

Přihláška musí obsahovat: jméno, příjemní, datum narození, místo narození a organizaci, která účastníky vysílá.

>> zobrazit pdf
4. 10. 2012

Cyklus workshopů realizovaných v rámci projektu „Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji“

Vážené kolegyně a kolegové, |   | ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje Vás zveme na cyklus workshopů realizovaných v rámci projektu „Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji“. Cílem setkání je seznámit management nezapojených zařízení s problematikou transformace sociálních služeb. |   | Workshopy budou probíhat ve dvou cyklech, přičemž každý cyklus je...

>> více
27. 9. 2012

MŠMT na rok 2013

 http://www.msmt.cz/socialni-programy/integrace-romske-komunity

>> více
24. 9. 2012

Novela o soc. právní ochraně dětí míří znovu do Poslanecké sněmovny

Vážení kolegové, ráda bych Vás požádala o pozornost novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterou prezident Václav Klaus vetoval a nyní míří potřetí do Poslanecké sněmovny. Někteří z Vás již podepsali petici, někteří jste podepsáni pod Otevřený dopis panu prezidentovi - tedy se omlouvám, že Vám informace přichází znovu. Vás, kteří se s výzvou setkáváte poprvé, bych ráda vyzvala k připoj...

>> více
24. 9. 2012

představení Krajského katalogu sociálních služeb

Informační semináře pro veřejnost | představení Krajského katalogu sociálních služeb |   | Krajský úřad Ústeckého kraje pořádá v rámci realizace projektu „Katalog sociálních služeb, zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů“ (reg. č. projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00048) cyklus informačních seminářů pro veřejnost, rámci kterých bude jejich účastníkům podrobně představen konc...

>> více
6. 9. 2012

Metodika krajského katalogu

Vážené dámy, vážení pánové, |   | na webový portál Katalogu sociálních služeb byla umístěna pracovní verze Metodiky měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu. Metodika je k dispozici ke stažení po přihlášení se do Vašeho profilu v Katalogu. Své připomínky k návrhu Metodiky prosím směřujte nejpozději do 14. září 2012 na zástupce zpracovate...

>> více
28. 8. 2012

Podpořte novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí

Podpořit schválení novely a podepsat se pod dopis poslancům ČR můžete na adrese david@amalthea.pardubice.cz

>> více
28. 8. 2012

Norské fondy v oblasti rovných příležitostí

  Nadace Open Society Fund Praha uspěla ve výběrovém řízení na zprostředkovatele programu z Finančního mechanismu Norska, který se zaměřuje na prosazování rovných příležitostí žen a mužů a podporu slaďování pracovního a soukromého života a také na problematiku domácího násilí a násilí založeného na pohlaví. První projekty z tohoto programu podpoříme v roce 2013. | Cílem programu je přispět k:...

>> více
strana z 5

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.