clear float
clear float

Cíle a hodnoty komunitního plánování

Cíle komunitního plánování na Šluknovsku:

 

- umožnit lidem život ve vlastním domově či bytě, s péčí a podporou nebo tam, kde si sami zvolí;

- zajistit lepší dostupnost a optimalizaci služeb a možnost volby zájemcům i klientům služeb;

- zlepšit poskytování služeb a péče tak, aby se vyhovělo novým, doposud neřešeným potřebám lidí a požadavkům regionu;

- uskutečnit posun ve vyváženosti péče a služeb směrem od forem institucionálních ke službám komunitního typu, službám terénním a ambulantním;

- zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb v regionu Šluknovska;

- zajistit efektivní integraci všech sociálních služeb a programů včetně zdravotní péče bez rozdílu zřizovatele služby, v zájmu klientů služby, v zájmu regionu.

 

Hodnoty:

  • Poskytovat služby, které odpovídají a jsou přizpůsobeny potřebám uživatelů.
  • Poskytovat služby, které podporují individuální přístup
  • Zajistit, aby všichni uživatelé užívali stejných občanských práv a byla jim poskytnuta možnost rovnoprávného přístupu a výběru v poskytování služeb.
  • Poskytovat služby, které vycházejí z pochopení pro jedinečnost a důstojnost každého

uživatele.

  • Brát ohled na soukromí jedinců, které je narušováno jen v nezbytné míře, a zaručit

právo uživatele na důvěrnost vůči jeho osobě a příbuzným.

  • Maximalizovat v rámci dostupných zdrojů možnost osobní volby uživatele.
  • Poskytovat služby takovým způsobem, který podporuje realizaci individuálních aspirací a schopností člověka.

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.