clear float
clear float

Qualitas pro praxis

Vážené dámy,

Vážení pánové.

 

Dovolte, abych Vás touto cestou informovala o vzniku pracovní skupiny pro oblast plánování služeb sociální prevence a poradenství na Šluknovsku.

Věnujte prosím pozornost této informaci již jen z důvodu předpokládaného přechodu financování sociálních služeb z MPSV na kraje.

 

Skupina vznikne v rámci projektu „Qualitas pro praxis“, realizovaného KÚ ÚK, který

slouží k aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje.

 

Úkolem pracovní skupiny, tak jako celého projektu, je nastavit optimální síť služeb sociální prevence a poradenství na Šluknovsku a stanovit optimální kapacitu pro jednotlivé služby, jako podklad budoucího modelu financování.

 

Další úlohou pracovní skupiny bude vytvoření pravidelné platformy, pro sdílení aktuálních informací v regionu, které se vztahují ke službám sociální prevence a riziku sociálního vyloučení obecně.

 

Máme  zájmem o vytvoření vyvážené pracovní skupiny, složené ze všech aktérů, kteří se věnují této oblasti sociální problematiky.

 

Pokud máte zájem účastnit se této skupiny, potvrďte nám svou účast a přijměte pozvání na první setkání, které proběhne v Krásné Lípě, dne 24. 6. 14. do 13 hod.  přiložená pozvánka v kalendáři.

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.