clear float
clear float

Veřejné připomínkování návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2014 – 2017

Vážení,

 

dovoluji si Vás informovat, že na webu Ústeckého kraje (zdravotnictví a sociální péče – rozvojové a strategické dokumenty – sociální služby – SPRSS – SPRSS 2014 – 2017) byl vyvěšen k veřejnému připomínkování návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2014 – 2017.

 

Přímý odkaz: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1674200&p1=139363

 

Vaše podněty a návrhy k návrhové části SPRSS 2014 – 2017 můžete uplatnit formou připomínek. Pro tyto účely užijte, prosím, připomínkovací formulář, který zasílejte pouze v elektronické podobě na e-mail vlasakova.i@kr-ustecky.cz. Uzávěrka připomínkování je 27. ledna 2014 v 8.00 hod. Na připomínky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.

 

Prosím o šíření této informace.

 

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den

Ivana Vlasáková

 

Mgr. Ivana Vlasáková

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor sociálních věcí

oddělení plánování a rozvoje služeb

Velká Hradební 3118/48

400 02  Ústí nad Labem

tel.: 475 657 494, fax: 475 200 245

e-mail: vlasakova.i@kr-ustecky.cz

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.