clear float
clear float

Projektu Komuntiního plánování byl ukončen

Hezký den,

 

projekt Komunitního plánování na Šluknovsku byl k 31. 7. 2013 ukončen. Realizátorem byla Kostka Krásná Lípa. Podpořen byl z fondů EU a státního rozpočtu ČR.

Díky projektu se nám podařilo:

- zpracovat analýzu potřeb občanů Šluknovska v oblasti sociálních služeb a navazujících aktivit

- vytvořit regionální katalog sociálních služeb a anvazujících aktivit v elektronické podobě

- zajistit pro zájemce kvalitní vzdělávání

- dva roky se setkávat v šesti pracovních skupinách a zabývat se sociálním systémem a řadou dalších navazujících věcí ve Šluknovském výběžku

- zpracovat Plán rozvoje sociálních služeb a navazujících aktivit ve Šluknovském výběžku a předat ho obcím a SPRŠ ke schválení

- zapojit se do komunitního plánování na krajské úrovni do dvou pracovních skupin pro Šluknovsko a navrhnout vedoucí těchto skupin

- pokud se něco nedařilo, tak jsme našli pro nás cestu, která za současné situace byla možná

 

Děkuji všem, kteří se na realizaci projektu podíleli a podporovali ho, zejména:

Monice Lampové, Michalu Polesnému, Vítu Jelínkovi, Janu Sembdnerovi, Jiřině Kafkové, Aleně Sobotkové, Marcele Postlerové, Janě Doležalové, Martinu Křemenákovi, Jiřímu Vláškovi, MPSV, SPRŠ, firmě Sociofactor, Pavle Pavlíkové, Radku Tesařovi, Martinu Žantovskému a účastníkům pracovních skupin i těm, kdo zaslali připomínky k výsledným dokumentům.

 

Hezké léto

 

Hana Volfová

Kostka Krásná Lípa

http://www.prosluknovsko.cz/

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.