clear float
clear float

K Ceně Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

Dobrý den,

 

jménem pana ředitele Odboru sociálního začleňování a rovných příležitostí na MPSV – PHDr. Martina Scháněla Ph.D si Vás dovoluji požádat o spolupráci při rozšíření informace o  nově vyhlášené soutěži, kterou odsouhlasila Rada vlády pro seniory a stárnutí populace na svém 19. zasedání dne 16. dubna 2013. Cílem soutěže je přispět ke zvýšení povědomí o seniorech ve společnosti, motivovat k aktivnímu stárnutí a ukázat na význam mezigenerační solidarity a mezigeneračního dialogu. Cenu Rady bude předávat  Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová, předsedkyně Rady vlády pro seniory a stárnutí populace při příležitosti Mezinárodního dne seniorů dne 1. října 2013.      

 

Informace k Ceně Rady vlády pro seniory a stárnutí populace:

 

Soutěž bude probíhat  ve čtyřech kategoriích: audiovizuální, rozhlasová, tisková a fotografická. Přihlásit se mohou jak jednotlivci, tak organizace, firmy, školy i studenti.  Každý autor může na MPSV, sekretariát Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, nejpozději do 31. srpna 2013, zaslat - dle pravidel soutěže maximálně tři práce z každé kategorie. Podmínkou je, aby se jednalo o práce publikované v letošním roce – od 1. 1. 2013.  Nejlepší díla, která budou následně uveřejněna, vybere nezávislá porota složená ze zástupců MPSV, dalších ministerstev, krajů či nevládních organizací.

 

Pravidla soutěže a bližší informace jsou uvedeny na webové stránce: http://www.mpsv.cz/cs/15138. Budeme rádi, pokud nám pomůžete rozšířit tuto informaci z úrovně Vaší působnosti k dalším subjektům a organizacím, které pracují se seniory, případně na vaše webové stránky.

V příloze přikládám dokumenty (které jsou rovněž zveřejněny na webu), dále přikládám tiskovou zprávu, která byla již dříve uveřejněna prostřednictvím tiskového oddělení MPSV.

 

V této souvislosti bych Vás  ráda ještě informovala o nové rubrice, zřízené na stránkách MPSV, a  která se týká "Příkladů dobré praxe. Webový odkaz:  http://www.mpsv.cz/cs/15163. Záměrem je představovat zajímavé projekty veřejnosti a motivovat další subjekty, které pracují nebo chtějí pracovat se seniory.

 

Děkuji za vaši spolupráci při rozšíření informací a případné zapojení do výše uvedených aktivit.

 

 

S pozdravem

 

Marta Koucká

 

Oddělení politiky sociálního začleňování

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

pracoviště Podskalská 19, Praha 2

Tel.: +420 221 922 035

Mobil: +420 777 481268

E-mail: marta.koucka@mpsv.cz

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.