clear float
clear float

II. kolo dotačního řízení na rok 2013 k dotačnímu programu Podpora terénní práce

Dobrý den všem,
 
       ráda bych Vás touto cestou upozornila na to, že na našich stránkách bylo vyhlášeno II. kolo dotačního řízení na rok 2013 k dotačnímu programu Podpora terénní práce.  Vzhledem k tomu, že se v I. kole dotačního řízení nepodařilo rozdělit celkový objem finančních prostředků určených na tento program, vyhlašuje se v souladu s čl. 13 Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 19/2011 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 7/2012 (dále jen „Směrnice“), II. kolo dotačního řízení. K rozdělení zbývá celkem 289 060 Kč.

        Potřebné formuláře a podrobnější instrukce jsou dostupné na našich webových stránkách (viz odkaz níže).

http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dotace/podpora-terenni-prace/vyhlaseni-ii--kola-dotacniho-rizeni-na-rok-2013-k-dotacnimu-programu-podpora-terenni-prace-107351/

        S pozdravem

Mgr. Eva Košatková
Odborný pracovník
kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny

                       
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ Praha 1 - 118 01
T +420 224 002 074
www.vlada.cz

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.