clear float
clear float

Předběžně k transformaci o.s. a poskytování sociálních služeb

K transformačním aktivitám MPSV v oblasti sociálních služeb Vám byla poskytnuta informace, že občanská sdružení, která se od r. 2014 stanou spolky v souladu s novým občanským zákoníkem, nebudou podle připravované novely zákona o sociálních službách v této právní formě oprávněna poskytovat sociální služby. To odpovídalo dlouhodobým stanoviskům Ministerstva vnitra, které doposud prosazovalo myšlenku, že poskytování sociálních služeb občanskými sdruženími odporuje pojetí sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Po meziresortních jednáních spolky nebudou v novele zákona o sociálních službách vyloučeny jako poskytovatelé sociálních služeb. V praxi to znamená, že občanská sdružení, která se do konce tohoto roku netransformují zejm. v obecně prospěšné společnosti a po 1. 1. 2014 se stanou spolky, budou moci nadále poskytovat sociální služby, aniž by musela měnit svoji právní formu.

Argumentace MS je následující: "Spolek je v novém občanském zákoníku („NOZ“) definován víceméně jako účelově univerzální společenství osob. V souladu s § 217 NOZ může být jeho hlavní činností cokoliv, co odpovídá zájmu, k jehož naplňování byl založen. Jediná omezení v tomto směru vyplývají z obecných zákazů uvedených v § 214 NOZ (účelem např. nemůže být podpora násilí) a zákazu podnikání dle § 217 (povolena je pouze vedlejší hospodářská činnost). Nic však spolek neomezuje v tom, aby byl založen za veřejně prospěšným účelem. Na tomto aranžmá se oproti současnému stavu nic nemění. Stejně jako doposud tak u nás budou moci působit spolky, jejichž zájem není primárně vnitro-spolkový, ale veřejně prospěšný – např. ochrana přírody, ochrana práv spotřebitelů, ochrana autorských práv apod. Spolky založené za účelem poskytování sociálních služeb (tedy typické veřejné služby) by tedy neměly být výjimkou".

 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.