clear float
clear float

optimalizovaá závěrečná zpráva Analýzy potřebnosti sociálních služeb v Ústeckém kraji

příloze e-mailu Vám pro další využití zasílám optimalizovanou závěrečnou zprávu Analýzy potřebnosti sociálních služeb v Ústeckém kraji. Analýza bude po schválení MPSV přístupná také v Databázi produktů Evropského sociálního fondu v ČR http://esfdb.esfcr.cz/

 

V termínu pro zasílání připomínek obdržel Augur Consulting, s. r. o. podněty a připomínky od:

-          Magistrátu města Chomutova,

-          Organizace Most k naději,

-          Magistrátu města Mostu,

-          Městského úřadu Roudnice n. L.,

-          Magistrátu města Ústí n. L.,

-          Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

Na základě obdržených podnětů a připomínek došlo k níže uvedeným změnám:

 

Kap. VII. Empirické šetření mezi zástupci zadavatelů a zřizovatelů sociálních služeb (výdaje na sociální služby)

-          Změna údajů a grajů vztahujících se k podílů celkových výdajů na sociální služby sledovaných obcí III. typu za rok 2011 ve vztahu k celkovým ročním rozpočtům těchto obcí v roce 2011, str. 91 – 94. Nová vstupní data zaslal Magistrát města Ústí nad Labem a Magistrát města Mostu. Data zaslaná Magistrátem města Chomutova nebyla kompletní a proto nemohl být Chomutov do těchto výpočtů a výsledných grafů zařazen.

 

Kap. XI. Výčet jednotlivých sociálních služeb v jednotlivých ORP

-          Změna údajů ve sloupci „název zařízení“ u organizace Most k naději.

-          Vypuštění sloupce výkonového ukazatale „kapacita služby“.

 

Dále zasílám odkaz na woftwarovou aplikaci http://www.augur-consulting.cz/minss/

 

V průběhu roku 2013 můžete zástupce dodavatele oslovovat s žádostí o aktualizaci dat – Mgr. Marián Svoboda, e-mail svoboda@augur-consulting.cz, tel.: 543 242 595. Prosím o zaslání požadavku v kopii na e-mail vlasakova.i@kr-ustecky.cz

 

Děkuji a přeji hezký den

Ivana Vlasáková

 

Mgr. Ivana Vlasáková

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor sociálních věcí

oddělení plánování a rozvoje služeb

Velká Hradební 3118/48

400 02  Ústí nad Labem

tel.: 475 657 494, fax: 475 200 245

e-mail: vlasakova.i@kr-ustecky.cz

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.