clear float
clear float

Vypořádání připomínek k návrhu komunitnímu PRSS

V termínu byly přijaty dvě připomínky a to od města Rumburk a od obce Staré Křečany.

Na základě připomínek byly provedeny tyto změny v návrhu dokumentu:

Rumburk

-          str. 27 do Vize je doplněna věta Jsou dostupní odborníci např. dětský psycholog, dětský psychiatr, mediátor a etoped.

-          Str. 29 u opatření 13.4. je opraven název na 13.1. Rozvoj terénní práce a zajištění dostupnosti odborníků.

-          Do popisu opatření 13.1. je doplněna věta V regionu jsou dostupné odborné služby s potřebnou kapacitou např. dětský psycholog, dětský psychiatr, mediátor a etoped.

-          Rozpočet opatření 13.1. je navýšen o 2 mil. Kč

-          Do předpokládaných výstupů byl doplněn text 1x nové odborné pracoviště

-          Str. 34 do popisu opatření je doplněna věta Sanace biologických rodin, udržení komunikace s rodinou s vizí budoucího návratu.

-          Str. 38 v cíli 16 je opraven azylový dům pro rodiny s dětmi na rodiče s dětmi

-          Str. 42 v opatření 16.1. je opraven text v Očekávaných výstupech z noclehárna na nouzové přespávání

-          Ostatní návrhy na drobné opravy byly také zapracovány.

 

Staré Křečany

 

- V bodě 21.1. bylo doplněno slovo kapacity, mezi poskytovateli služeb jsou obce, mezi zdroji financování jsou také obecní rozpočty.

- Do opatření 12.2. bylo do pole předpokládaní realizátoři uvedena obec Staré Křečany.

- ostatní návrhy na doplnění již KP obsahuje, nebo do tohoto dokumentu nepatří.

 

Návrh dokumentu bude po jazykové korektuře předložen 18 zastupitelstvům obcí Šluknovska ke schválení.

 

Hana Volfová

 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.