clear float
clear float

Budete mít možnost připomínkovat komunitní plán rozvoje sociálních služeb na období 2013 -2017

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Šluknovského výběžku na období let 2013 - 2017

 

Proces konzultací návrhu KP v období 1. 3. – 31. 3. 2013.

 

Proces konzultací a evidence připomínek občanů k Návrhu Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Šluknovského výběžku

 

Pravidla vedení procesu konzultací:

  1. Kontaktním místem se rozumí místo, které slouží pouze pro samostatné prostudování materiálu a podání připomínky.
  2. Konzultačním místo slouží zároveň pro podávání informací k předkládanému materiálu.
  3. Na všech kontaktních a konzultačních místech jsou k dispozici písemné materiály a připomínkovací formuláře.
  4. Všechny připomínky musí mít písemnou formu a musí být podány na připomínkovacím formuláři.
  5. Vyplněné připomínkovací formuláře je možno zaslat poštou na adresu:

Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa

nebo odeslat elektronicky na katalogsluzeb@prosluknovsko.cz  

  1. Elektronické připomínkování se řídí stejnými pravidly.
  2. Všechny došlé připomínky jsou evidovány
  3. Vypořádání připomínek bude zveřejněno na http://prosluknovsko.cz
  4. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb souvisejících služeb bude dále v dokumentu označen KP.

 

Samotný proces konzultací s veřejností odbornou a laickou bude probíhat od 1. 3. 2013 do 31. 3. 2013.

 

Proces konzultací bude probíhat ve spolupráci se samotnými poskytovateli služeb (členy pracovních skupin) ve Šluknovském výběžku. Všichni poskytovatelé budou mít k dispozici Návrh Komunitního plánu (dále jen KP) a Připomínkovací dotazníky.

Proces konzultací bude probíhat též prostřednictvím setkání s uživateli služeb.

Návrh KP bude v elektronické verzi předán všem obcím, které je zašlou všem zastupitelům a vedoucím jednotlivých odborů.

V tištěné verzi bude materiál dostupný veřejnosti na následujících kontaktních místech:

1.   Informační centra ve  Varnsdorfu, Rumburku, Šluknově a Krásné Lípě.

2.   Radnice obcí a měst Šluknovského výběžku

3.   Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

4.   Agentura Pondělí, 2. polské armády 1094, Rumburk

5.   Domov „Srdce v dlaních“, Filipov 65, Jiříkov 

 

 

Materiál bude k dispozici v elektronické verzi, společně s elektronickým připomínkovacím dotazníkem na webových stránkách http://prosluknovsko.cz  v sekci Aktuality nebo Dokumenty.

Pro případné dotazy či vysvětlení budou sloužit následující „Konzultační místa“ :

1. Volfová Hana - Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

2. Lampová Monika - Agentura Pondělí, 2. polské armády 1094, Rumburk

3. Sembdner Jan - Domov „Srdce v dlaních“, Filipov 65, Jiříkov 

4. Postlerová Marcela – Městský úřad Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov 407 77 

5. Vít jelínek – White light 1., tř. 9. května 1127/25, Rumburk


 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.