clear float
clear float

Pozvánka pro opatrovníky uživatelů služeb nezapojených do transformace

 

Vážené kolegyně a kolegové,

 

ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje Vás zveme na diskusní seminář pro opatrovníky uživatelů služeb nezapojených do transformace realizovaného v rámci projektu „Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji“. Cílem setkání je seznámit opatrovníky s problematikou transformace a současnou právní úpravou opatrovnictví.

 

Máte možnost vybrat si ze čtyř termínů:

 

Datum konání

Místo konání

18. – 19. února 2013

KÚÚK, 4. Patro, zasedací sál č. 460

27. a 28. února 2013 

KÚÚK, 6. patro, zasedací sál č. 659

4. – 5. března 2013               

KÚÚK, 3. patro, zasedací sál č. 355

14. – 15. března 2013

KÚÚK, 4. Patro, zasedací sál č. 460

 

                

Maximální kapacita jednotlivých seminářů je 15 opatrovníků. Účast je zdarma.

 

Diskusní seminář povede PhDr. Jana Horáková. Bližší informace naleznete v příloze tohoto e-mailu. Délka každého semináře je stanovena na 8 výukových hodin a uskuteční v čase od 9.30 – 16.40 hod. v konferenční místnosti budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje v ulici Stroupežnického 1360/18. Pro účastníky z jiných měst nabízíme na základě předložených jízdenek ( pouze veřejná doprava) příspěvek na cestovné maximálně do výše 300,- Kč. Pro všechny účastníky je připraveno občerstvení.

 

V případě Vašeho zájmu vyplňte přiloženou přihlášku a odešlete ji na e-mailovou adresu transformace@socialniagentura.cz nebo poštou na adresu Sociální agentura, o. s., Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem. Bližší informace získáte na telefonních číslech 475 200 094 nebo 724 582 004. Kontaktní osoba je Dana Veselá.

 

 

Za řešitelský tým Sociální agentury, o.s.

 

Mgr. Jaromír Licek, Mgr. Dagmar Francová, PhDr. Jana Horáková

 

 

 

 

 

Aktivita je realizována v rámci veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění odborné podpory transformace služeb pobytových zařízení sociální péče – Podpora transformace Domova sociální péče Skalice a aktivity pro zařízení přímo nezapojená do projektu“, která je součástí projektu Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.