clear float
clear float

Cyklus workshopů realizovaných v rámci projektu „Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji“

Vážené kolegyně a kolegové,

 

ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje Vás zveme na cyklus workshopů realizovaných v rámci projektu „Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji“. Cílem setkání je seznámit management nezapojených zařízení s problematikou transformace sociálních služeb.

 

Workshopy budou probíhat ve dvou cyklech, přičemž každý cyklus je složen z pěti tematických modulů:

 

  1. I.                    Problematika řízení procesu změny, transformace a její rizika        (22. 10. 2012 nebo 12. 11. 2012)
  2. II.                  Možnosti spolupráce veřejných a sociálních služeb na vymezeném území     (23. 10. 2012 nebo 13. 11. 2012)
  3. III.                Způsoby práce s uživatelem a možnosti individuálního plánování v komunitě    (5. 11. 2012 nebo 22. 11. 2012)
  4. IV.               Problémové oblasti transformace, možnosti a východiska  (6. 11. 2012 nebo 23. 11. 2012)
  5. Téma bude upřesněno na základě potřeb účastníků     (6. 12. 2012 nebo 7. 12. 2012)

 

 

Setkání proběhnou otevřenou diskusní formou pod vedením PhDr. Jany Horákové a jsou určena zástupcům managementu zařízení sociálních služeb v Ústeckém kraji. Bližší informace o náplni jednotlivých workshopů naleznete v příloze tohoto e-mailu. Délka každého workshopu je stanovena na 6 výukových hodin a uskuteční v čase od 9.30 – 14.45 hod. v konferenční místnosti budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje v ulici Stroupežnického 1360/18.

 

Za organizaci se může přihlásit na každý workshop jeden či více zástupců managementu. Účast na setkání je zdarma. Maximální kapacita jednoho workshopu je stanovena na 30 osob. Pro účastníky je připraveno malé občerstvení.

 

V případě Vašeho zájmu vyplňte za každého zaměstnance přiloženou přihlášku a odešlete ji na e-mailovou adresu transformace@socialniagentura.cz nebo poštou na adresu Sociální agentura, o. s., Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem. Bližší informace získáte na telefonních číslech 475 200 094 nebo 724 582 005. Kontaktními osobami jsou Jana Červenková a Hana Buchalová.

 

 

Za řešitelský tým Sociální agentury, o.s.

 

Mgr. Jaromír Licek, Mgr. Dagmar Francová, PhDr. Jana Horáková

 

 

 

 

 

Aktivita je realizována v rámci veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění odborné podpory transformace služeb pobytových zařízení sociální péče – Podpora transformace Domova sociální péče Skalice a aktivity pro zařízení přímo nezapojená do projektu“, která je součástí projektu Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.