clear float
clear float

Novela o soc. právní ochraně dětí míří znovu do Poslanecké sněmovny

Vážení kolegové,

ráda bych Vás požádala o pozornost novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterou prezident Václav Klaus vetoval a nyní míří potřetí do Poslanecké sněmovny.
Někteří z Vás již podepsali petici, někteří jste podepsáni pod Otevřený dopis panu prezidentovi - tedy se omlouvám, že Vám informace přichází znovu.

Vás, kteří se s výzvou setkáváte poprvé, bych ráda vyzvala k připojení se k petici či k diskuzi na téma ohrožených dětí.
Vše podstatné najdete na serveru www.cijedite.cz - aktuální články, veto prezidenta i otevřený dopis (ten je také v příloze). Považujeme za důležité nyní šířit informace, proč je dobré novelu podpořit, a věříme, že poslanci zopakují své hlasování tak, aby novela přijata byla.

Přímý odkaz na petici, kam můžete připojit svůj elektronický podpis, je zde: http://jdem.cz/v6pz7
Vítán je každý podpis člověka, který považuje novelu za krok správným směrem a v zájmu dětí.

Využíváme adresář všech našich spolupracujících organizací v rámci systému péče o ohrožené děti, pokud se však tímto tématem nezabýváte, omlouvám se za pro Vás zbytečný spam. Budeme rádi, když tento e-mail předáte i Vašim blízkým, kteří by se také k tématu ohrožených dětí chtěli vyjádřit.

Za Amalthea o.s.
s pozdravem

Ria Č e r n á    

vedoucí Centra náhradní rodinné péče   

sociální pracovník a psycholog   

ria@amalthea.pardubice.cz    

mobil: 775 559 179 

A m a l t h e a, o.s.  

Městský park 274, 537 01 Chrudim IV

www.amalthea.pardubice.cz

tel.: 466 302 058

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.