clear float
clear float

Projekt Komunitní plánování na Šluknovsku 2017 - 2023

Realizátorem projektu je MAS Český sever, z.s, která tento projekt realizuje metodou komunitního plánování. Metoda počítá se zapojením všech účastníků systému sociálních služeb (uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a do aktualizace stávajícího Komunitního plánu sociálních služeb pro 18 obcí Šluknovského výběžku do roku 2023.

MAS Český sever, z.s. byla úspěšná ve výzvě č. 03_16_063 - Podpora plánování sociálních služeb na obecní úrovni.

V rámci této výzvy byl schválen projekt Komunitní plánování sociálních služeb na Šluknovsku (KPSSŠ). Proces Komunitního plánování sociálních služeb na Šluknovsku byl zahájen v září letošního roku, ukončen bude k 31.8.2019.

Cíle projektu

  1. zapojení aktérů z cílových skupin (poskytovatelé sociálních služeb, pracovníci krajských a obecních úřadů) do procesu plánování a pod vedením expertů aktualizovat Komunitní plán sociálních služeb pro 18 obcí Šluknovského výběžku do roku 2023
  2. nejdůležitější změnou, která by měla v důsledku realizace projektu nastat, je jednotná koordinace v oblasti sociálních služeb na území v působnosti komunitního plánu a zlepšení spolupráce mezi obcemi, poskytovateli sociálních služeb a zadavateli (převážně krajský úřad).
  3. další změnou je zlepšení informovanosti veřejnosti a zástupců veřejné sféry o procesu komunitního plánování a o jednotlivých sociálních službách v regionu
  4. posílit sociální soudružnost komunity; zvýšit míru zapojení občanů do dění v obci
  5. sdružovat stávající zdroje, zvyšovat efektivitu jejich využití; zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšířit nabídku
  6. zajistit, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám a reagovaly na lokální odlišnosti
  7. zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
  8. zvýšit efektivitu investovaných finančních prostředků – vícezdrojové financování (státní, krajské a obecní dotace, platby klientů, strukturální fondy EU, sponzorské dary).

Zajištění sociální práce je jednou z nejvýznamnějších aktivit, kterou obce v rámci výkonu samostatné působnosti vykonávají. Tato oblast je velmi široká, finančně náročná a je neustále kladen důraz na zvyšování kvality těchto služeb. Co se týče financování, veřejné zdroje nepřibývají, zatímco počet uživatelů těchto služeb, vzhledem k demografickému vývoji na Šluknovsku, narůstá. Vývoj společnosti a demografický vývoj vyžadují kvalitativní změnu sociálních služeb a flexibilitu jejich spektra.

 

Na realizaci KPSSŠ se podílí 5 pracovních skupin, z nich každá má na starosti určitou oblast sociálních služeb

• oblast služeb pro osoby ohrožené drogou
• oblast sociálních služeb a péče o seniory
• oblast sociálních služeb pro osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením
• oblast sociálních služeb a péče o osoby se zdravotním postižením
• oblast sociálních služeb pro děti a mládež

 

Další informace k projektu najdete na webových stránkách MAS Český sever, z.s.

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.