clear float
clear float

Komunitní plánování 2017-2023

3. 6. 2019

Komunitní plán Šluknovska 2019 - 2023 schválen

Plán rozvoje sociálních a dalších služeb pro Šluknovsko tj. Komunitní plán Šluknovska byl schválen Sdružením pro rozvoj Šluknovska (starostové 18 obcí) 13. 12. 2018.

>> více>> zobrazit pdf
1. 2. 2018

Pracovní skupiny KP na Šluknovsku

Realizační tým | vedení projektu (projektový manažer, finanční manažer)   vedoucí pracovních skupin metodik projektu zástupci ORP Varnsdorf a Rumburk koordinátor projektu V rámci projektu je vytvořeno 5 pracovních skupin | Oblast služeb pro osoby ohrožené drogou Bc. Vít Jelínek, White Light | Oblast sociálních služeb a péče o seniory Bc. Marcela Postlerová, Město Š...

>> více
1. 8. 2018

Zahájení procesu konzultací k Návrhu KPSSŠ

 

Ve dnech 1. - 25.srpna 2018 proběhne připomínkovací řízení (konzultace) k návrhu Komunitního plánu sociálních služeb Šluknovska.
Plné znění Návrhu KPSSŠ a informace k procesu konzultací včetně dotazníků najdete na webové stránce MAS Český sever na tomto odkazu.

>> více
10. 9. 2018

Ukončení procesu konzultací

Všechny podněty byly do KP Šluknovska zapracovány.

30. 5. 2018

Projekt Komunitní plánování na Šluknovsku 2017 - 2023

Komunitní plánování na Šluknovsku pokračuje.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006534
Doba realizace projektu: 01. 09. 2017 – 31. 08. 2019

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPZ (Operační program Zaměstnanost)

>> více

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.