clear float
clear float

Komunitní plánování do 2017

3. 2. 2016

ČSOB pro neziskovky

Jarní výzva – ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM 2016  

>> více
8. 10. 2014

Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji

Informace o dotačním programu najdete zde

http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-podpora-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji/d-1685364/p1=204752

jak vyplnit žádost v OK systému najdete zde

https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/pgm

8. 10. 2014

Podpora romské integrace

Dotační programy najdete zde

http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=476

23. 7. 2014

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna přijme sociálního pracovníka/ci

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Druh práce: sociální šetření, sociální agenda, sociálně právní problémy, rozvíjí kvalitu poskytovaných služeb

Potřebné zdělání: vzdělání úplné VOŠ nebo vysokoškolské kvalifikace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2014

Lhůta přihlášení: do 12 hod. 11. 8. 2014

Bližší informace na www.ichp.cz

popřípadě u Ing. Lucie Vojtíškové

tel.: 412 397 205, mail: vojtiskova@ichp.cz

5. 6. 2014

Qualitas pro praxis

Vážené dámy, | Vážení pánové. |   | Dovolte, abych Vás touto cestou informovala o vzniku pracovní skupiny pro oblast plánování služeb sociální prevence a poradenství na Šluknovsku. | Věnujte prosím pozornost této informaci již jen z důvodu předpokládaného přechodu financování sociálních služeb z MPSV na kraje. |   | Skupina vznikne v rámci projektu „Qualitas pro praxis“, realizovaného ...

>> více
20. 1. 2014

Veřejné připomínkování návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2014 – 2017

Vážení, |   | dovoluji si Vás informovat, že na webu Ústeckého kraje (zdravotnictví a sociální péče – rozvojové a strategické dokumenty – sociální služby – SPRSS – SPRSS 2014 – 2017) byl vyvěšen k veřejnému připomínkování návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2014 – 2017. |   | Přímý odkaz: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018...

>> více
6. 1. 2014

OTÁZKY A ODPOVĚDI K NASTAVENÍ FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

  | 1 |   | OTÁZKY A ODPOVĚDI K NASTAVENÍ FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH |   | Doplňující materiál k Doporučenému postupu MPSV č. 4/2013 |   | V sérii krajských seminářů s poskytovateli docházelo k nejrůznějším diskusím nad konkrétními příklady činností z praxe. V řadě případů argumentace poskytovatelů pomohla vytříbit konečný jednotný názor, koncensus MPSV a poskytov...

>> více
6. 1. 2014

Fakultativní služby - doporučený postup

  | Doporučený postup č. 4 /2013 | | Doporučený postup k zajišťování fakultativních činností při poskytování sociálních služeb | | K § 35 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. | | Pro potřebu krajských úřadů a poskytovatelů sociálních služeb | | V Praze dne 16. července 2013 | | 2 | | Úvod do problematiky | | Posk...

>> více
6. 1. 2014

Změny zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách k 1. 1. 2014

  | Informace pro poskytovatele sociálních služeb |   | Dne 1. 1. 2014 nabývá účinnosti zákon č. 313/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. |   | Změny, které se týkají registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, jsou zejména následující: |   | dochází ke změně ve stanovení okruhu oprávněný...

>> více
11. 11. 2013

Všeobecná sestra

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna

vyhlašuje výběrové řízení na pozici všeobecná sestra

Druh práce: poskytování zdr. péče bez odborného dohledu, provádění základních diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů, vedení zdr. dokumentace včetně vykazování na ZP, poskytování ošetřovatelské péče

Lhůta pro podání přihlášky: do 12 hod. 16. 12. 2013

Bližší informace na www.ichp.cz a tel. 412 397 205

11. 9. 2013

Dotace UK

Byl vyhlášen dotační program „Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2014. Bližší informace naleznete na webu Ústeckého kraje http://www.kr-ustecky.cz/granty.asp

 

7. 8. 2013

Krajská koordinátorka pro romské záležitosti

Změna na pozici koordinátorky pro romské záležitosti. Od 1. 8. na této pozici působí Bc. Strnadová (kontakty: e-mail: strnadova.j@kr-ustecky.cz; telefon: 475 657 445). Paní Kubecová zůstává na KÚÚK na pozici manažerky prevence kriminality a koordinátorky projektu Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2.

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.