clear float
clear float

Dotace

strana z 2
3. 2. 2016

ČSOB pro neziskovky

Jarní výzva – ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM 2016  

>> více
8. 10. 2014

Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji

Informace o dotačním programu najdete zde

http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-podpora-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji/d-1685364/p1=204752

jak vyplnit žádost v OK systému najdete zde

https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/pgm

8. 10. 2014

Podpora romské integrace

Dotační programy najdete zde

http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=476

11. 9. 2013

Dotace UK

Byl vyhlášen dotační program „Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2014. Bližší informace naleznete na webu Ústeckého kraje http://www.kr-ustecky.cz/granty.asp

 

24. 6. 2013

K Ceně Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

Dobrý den, |   | jménem pana ředitele Odboru sociálního začleňování a rovných příležitostí na MPSV – PHDr. Martina Scháněla Ph.D si Vás dovoluji požádat o spolupráci při rozšíření informace o  nově vyhlášené soutěži, kterou odsouhlasila Rada vlády pro seniory a stárnutí populace na svém 19. zasedání dne 16. dubna 2013. Cílem soutěže je přispět ke zvýšení povědomí o seniorech ve společnosti, mo...

>> více
11. 6. 2013

II. kolo dotačního řízení na rok 2013 k dotačnímu programu Podpora terénní práce

Dobrý den všem,         ráda bych Vás touto cestou upozornila na to, že na našich stránkách bylo vyhlášeno II. kolo dotačního řízení na rok 2013 k dotačnímu programu Podpora terénní práce.  Vzhledem k tomu, že se v I. kole dotačního řízení nepodařilo rozdělit celkový objem finančních prostředků určených na tento program, vyhlašuje se v souladu s čl. 13 Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republik...

>> více
31. 5. 2013

ROK SPOLEČNĚ – KROK DOPŘEDU

Milí přátelé! | Všem kolegům a kolegyním z neziskových organizací v ČR, připomínáme vyhlášení soutěže!ROK SPOLEČNĚ – KROK DOPŘEDU. Uzávěrka přihlášek je již 31. 5. 2013! | KPMG Česká republika vyhlásila výběrové řízení, ve kterém hledá nestátní neziskovou organizaci, kterou bude v rámci projektu ROK společně – KROK dopředu podporovat od září 2013 do srpna 2014. Vybraná nezisková organizace zís...

>> více
20. 2. 2013

Dotačního řízení na podporu rodiny 2013

MPSV dnes zveřejnilo výsledky dotačního řízení na podporu rodiny 2013 ( http://www.mpsv.cz/cs/14648 ) v němž rozdělilo přes 96 mil. Kč.

4. 2. 2013

Aktualizace neinvestičních nákladů na zajištění služeb

Dobrý den, | oslovujeme Vás jako poskytovatele sociálních služeb a aktivit realizovaných ve Šluknovském výběžku. Vaše organizace je uvedena v Katalogu sociálních služeb pro Šluknovsko na http://prosluknovsko.cz. | Žádáme Vás o doplnění nákladů vaší organizace, které byly použity na práci s cílovou skupinou v letech 2010, 2011 a 2012. Tento podklad bude použit pro zpracování přílohy komunitního...

>> více
31. 1. 2013

MPSV výsledky dotačních řízení na zajištění sociálních služeb

výsledky dotačního řízení MPSV na sociální služby najdete na:  http://www.mpsv.cz/cs/14482
 dotace MPSV na Rodinu, budou výsledky ve druhé polovině února na http://www.mpsv.cz/cs/13357.

27. 9. 2012

MŠMT na rok 2013

 http://www.msmt.cz/socialni-programy/integrace-romske-komunity

>> více
28. 8. 2012

Norské fondy v oblasti rovných příležitostí

  Nadace Open Society Fund Praha uspěla ve výběrovém řízení na zprostředkovatele programu z Finančního mechanismu Norska, který se zaměřuje na prosazování rovných příležitostí žen a mužů a podporu slaďování pracovního a soukromého života a také na problematiku domácího násilí a násilí založeného na pohlaví. První projekty z tohoto programu podpoříme v roce 2013. | Cílem programu je přispět k:...

>> více
1. 8. 2012

Dotace na terénní práci 2013 od Rady vlády RZ

Podpora terénní práce, Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. Termín pro předkládání žádostí je určen u všech tří programů do 31. října 2012 včetně.

>> více
30. 7. 2012

Podpora vysokoškoláků z Ústeckého kraje

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=65212

strana z 2

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
evropský sociální fond v ČR EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST - www.esfcr.cz
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.