clear float
clear float

Projekt KP na Šluknovsku 2013

strana z 2
6. 8. 2013

Projektu Komuntiního plánování byl ukončen

Hezký den, |   | projekt Komunitního plánování na Šluknovsku byl k 31. 7. 2013 ukončen. Realizátorem byla Kostka Krásná Lípa. Podpořen byl z fondů EU a státního rozpočtu ČR. | Díky projektu se nám podařilo: | - zpracovat analýzu potřeb občanů Šluknovska v oblasti sociálních služeb a navazujících aktivit | - vytvořit regionální katalog sociálních služeb a anvazujících aktivit v elektronic...

>> více
13. 6. 2012

Vložte na váš web odkaz na katalog služeb Šluknovska.

Požádejte správce vašich webových stránek, aby umístili odkaz na Katalog sociálních služeb Šluknovska na vaše webové stránky. Umožníte zájemcům snadno vyhledávat infomrace o službách.

>> více
Baner Katalog sociálních služeb Šluknovska
11. 6. 2012

Baner Katalog sociálních služeb Šluknovska

Baner Katalog sociálních služeb Šluknovska ke stažení zde.

>> více
17. 3. 2012

Tisková zpráva

Tisková zpráva |   | Komunitní plánování na Šluknovsku |   | Včasným plánováním přiměřených programů, projektů a sociálních služeb propojených spoluprací zadavatelů, zaměstnavatelů, poskytovatelů a uživatelů, můžeme prostřednictvím této metody předcházet sociálnímu vyloučení znevýhodněných osob na trhu práce a ze společnosti. Komunitní plán nám umožňuje rozvíjet sociální služby dle místníc...

>> více
17. 3. 2012

Postup v procesu komunitního plánování

Komunitní plánování na Šluknovsku |   | srpen 2011 | - zahájení realizace proejktu | - založení řídící pracovní skupiny a pracovních skupin komunitního plánování, přizvání všech relevantních partnerů, | - harmonogram práce pracovních skupin a řídící skupiny | - organizační řád | - pracovní řády | září 2011 | - Den sociálních služeb | říjen 2011 | - výběr dodavatele vstupní An...

>> více
17. 3. 2012

Rovné příležitosti

Rovné příležitosti a EU Evropská Unie může zasahovat pouze v případech, kdy má právní nárok k určitým aktivitám. Ve vztahu k rovným příležitostem žen a mužů má kompetence především v oblasti zaměstnanosti a trhu práce a od roku 1975 je již několik direktiv je zaměřeno tímto směrem. Členské státy musí direktivy postupně zahrnout do svojí legislativy, v tomto ohledu tedy direktivy mají přímý vliv n...

>> více
17. 3. 2012

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj Abychom použili tradiční definici, udržitelný rozvoj je „rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval schopnost budoucích generací uspokojit své vlastní potřeby“, jinými slovy zajišťuje, aby dnešní růst neohrozil možnosti růstu budoucích generací. Udržitelný rozvoj tak zahrnuje tři prvky – ekonomický, sociální a environmentální –, které se musí na poli...

>> více
17. 3. 2012

Rovné příležitosti v projektech ESF

Projekt Komunitní plánování na Šluknovsku podporuje rovné příležitosti: | * Cílovým skupinám znevýhodněným na trhu práce a ve společnosti poskytuje lepší orientaci při vyhledávání sociálních služeb a dalších aktivit. | * Samosprávám pak umožňuje na základě připraveného plánu lépe hospodařit s veřejnými prostředky v oblasti sociálního rozvoje regionu. | * Osoby s různým hendikepem mají přístu...

>> více
17. 3. 2012

Udržitelný rozvoj v programech ESF

V projektu Komunitní plánování na Šluknovsku podporujeme udržitelný rozvoj: | * vzděláváme tým odborníků v regionu | * zapojujeme do komunitního plánování zadavatele, poskytovatele a uživatele sociálních služeb | * podporujeme separaci odpadu a úsporu materiálů | * podporujeme úsporné využívání energetických zdrojů a vody | * podporujeme ekologický způsob dopravy | * podporujeme ochran...

>> více
21. 2. 2012

Analýza potřeb byla předána obcím

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, |   | v příloze Vám zasílám Analýzu potřeb pro zajištění sociálních služeb na Šluknovsku. Analýza je jedním z podkladů, který využijeme v komunitním plánování a při přípravě Plánu rozvoje sociálních služeb. |   | Komunitní plánování je metoda, prostřednictvím níž plánujeme rozvoj služeb v regionu pro určité skupiny znevýhodněných osob (senioři, ...

>> více
17. 2. 2012

Projekt Komunitní plánování na Šluknovsku

Cíle projektu Region Šluknovského výběžku tvoří 18 obcí, z toho dvě obce s rozšířenou působností. Počet obyvatel regionu 54 tis..Obce spolupracují ve Sdružení pro rozvoj Šluknovska, shoda je na plánování dostupnosti a rozvoje sociálních služeb. Rozhodnutí o zajištění Plánu rozvoje sociálních služeb (dále PRSS) bylo schváleno ve Sdružením pro rozvoj Šluknovska v září 2008.První komunitní plán byl ...

>> více
17. 2. 2012

Dotazník pro veřejnost 2011

Dotazník pro veřejnost k zajištění sociálních služeb na Šluknovsku  Jste uživatelem některé ze sociálních služeb, nebo máte nějaké nápady a připomínky k poskytovaným službám, víte o tom, že některé služby ve Šluknovském výběžku vám nebo vašim blízkým chybí, chcete se vyjádřit ke kvalitě poskytovaných služeb? Máte možnost právě teď! | Vyplňte dotazník na této adrese, případně ho můžete přijít ...

>> více
17. 2. 2012

Setkání poskytovatelů sociálních služeb

Setkání poskytovatelů sociálních služeb Dne 22. 9. 2011 se uskutečnilo setkání poskytovatelů sociálních služeb v DK Rumburk. Přivítala nás a komunitní plánování podpořila místostarostka města Rumburk Alnea Winterová. | Účastníkům byl představen projekt Komunitní plánování na Šluknovsku a metodik procesu plánování Michal Polesný prezentoval základní principy komunitního plánování. | Zúčastnilo...

>> více
17. 2. 2012

ETICKY KODEX POSKYTOVATELŮ SOCIALNICH SLUŽEB

 ETICKY KODEX POSKYTOVATELŮ SOCIALNICH SLUŽEB  Poskytovatel sociálních služeb respektuje mezinárodní dokumenty vycházející z hodnot demokracie a lidských práv - např. Listina základních lidských práv a svobod, Úmluva o právech dítěte, etický kodex Práv pacientů aj., respektuje právní normy České republiky. | 1. Poskytovatel respektuje individualitu každého člověka, bez ohledu na jeho etnickou p...

>> více
17. 2. 2012

Asociace, svazy, unie

  Česká unie podporovaného zaměstnávání | http://www.unie-pz.cz/ | Asociace poskytovatel sociálních služeb České republiky (APSS ČR) | Klokotská 101 | 390 01 Tábor | Tel./fax: 381 213 332 | email: apsscr@centrum.cz | http://www.apsscr.cz/ | Asociace občanských poraden | http://www.obcanske-poradny.cz/ | Asociace domácí péče

>> více
strana z 2

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
evropský sociální fond v ČR EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST - www.esfcr.cz
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.