clear float
clear float

Ústecký kraj

strana z 2
5. 6. 2014

Qualitas pro praxis

Vážené dámy, | Vážení pánové. |   | Dovolte, abych Vás touto cestou informovala o vzniku pracovní skupiny pro oblast plánování služeb sociální prevence a poradenství na Šluknovsku. | Věnujte prosím pozornost této informaci již jen z důvodu předpokládaného přechodu financování sociálních služeb z MPSV na kraje. |   | Skupina vznikne v rámci projektu „Qualitas pro praxis“, realizovaného ...

>> více
20. 1. 2014

Veřejné připomínkování návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2014 – 2017

Vážení, |   | dovoluji si Vás informovat, že na webu Ústeckého kraje (zdravotnictví a sociální péče – rozvojové a strategické dokumenty – sociální služby – SPRSS – SPRSS 2014 – 2017) byl vyvěšen k veřejnému připomínkování návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2014 – 2017. |   | Přímý odkaz: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018...

>> více
7. 8. 2013

Krajská koordinátorka pro romské záležitosti

Změna na pozici koordinátorky pro romské záležitosti. Od 1. 8. na této pozici působí Bc. Strnadová (kontakty: e-mail: strnadova.j@kr-ustecky.cz; telefon: 475 657 445). Paní Kubecová zůstává na KÚÚK na pozici manažerky prevence kriminality a koordinátorky projektu Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2.

23. 5. 2013

optimalizovaá závěrečná zpráva Analýzy potřebnosti sociálních služeb v Ústeckém kraji

příloze e-mailu Vám pro další využití zasílám optimalizovanou závěrečnou zprávu Analýzy potřebnosti sociálních služeb v Ústeckém kraji. Analýza bude po schválení MPSV přístupná také v Databázi produktů Evropského sociálního fondu v ČR http://esfdb.esfcr.cz/ |   | V termínu pro zasílání připomínek obdržel Augur Consulting, s. r. o. podněty a připomínky od: | -          Magistrátu města Chomut...

>> více>> zobrazit pdf
14. 2. 2013

Kurzy zdarma od KUUK končí

Dopis poskytovatelům je zde ke stažení.

>> zobrazit pdf
21. 1. 2013

Plán inspekcí kvality sociálních služeb 2012

neleznete zde http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/inspekce_poskytovani_socialnich_sluzeb/plan_inspekci

8. 10. 2012

Vzdělávání pro komunitní plánování pro pracovníky obcí a posyktovatele služeb

Seznam kurzů zdarma. Termíny realizací od října 2012 do února 2013. Přihlášky posílejte na email volfova@krasnalipa.cz

Přihláška musí obsahovat: jméno, příjemní, datum narození, místo narození a organizaci, která účastníky vysílá.

>> zobrazit pdf
4. 10. 2012

Cyklus workshopů realizovaných v rámci projektu „Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji“

Vážené kolegyně a kolegové, |   | ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje Vás zveme na cyklus workshopů realizovaných v rámci projektu „Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji“. Cílem setkání je seznámit management nezapojených zařízení s problematikou transformace sociálních služeb. |   | Workshopy budou probíhat ve dvou cyklech, přičemž každý cyklus je...

>> více
24. 9. 2012

představení Krajského katalogu sociálních služeb

Informační semináře pro veřejnost | představení Krajského katalogu sociálních služeb |   | Krajský úřad Ústeckého kraje pořádá v rámci realizace projektu „Katalog sociálních služeb, zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů“ (reg. č. projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00048) cyklus informačních seminářů pro veřejnost, rámci kterých bude jejich účastníkům podrobně představen konc...

>> více
6. 9. 2012

Metodika krajského katalogu

Vážené dámy, vážení pánové, |   | na webový portál Katalogu sociálních služeb byla umístěna pracovní verze Metodiky měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu. Metodika je k dispozici ke stažení po přihlášení se do Vašeho profilu v Katalogu. Své připomínky k návrhu Metodiky prosím směřujte nejpozději do 14. září 2012 na zástupce zpracovate...

>> více
8. 8. 2012

Katalog krajský

zadávání kontaktních osob

>> více
16. 7. 2012

Info z katalogu služeb kraje

Vážení zástupci poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji, |   | jelikož dále pokračujeme v pracích na portálu Katalogu sociálních služeb v Ústeckém kraji a optimalizujeme jeho funkčnost rád bych Vás informoval o drobných změnách, které můžete zaznamenat při provádění aktualizace základních údajů o Vámi zastupovaných zařízení v návaznosti na pokyny, které jsem Vám postoupil v minulém tý...

>> více
16. 7. 2012

Sociální prevence v sociálně vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji

prezentace jednotlivých účastníků

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1667381&p1=86

strana z 2

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
evropský sociální fond v ČR EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST - www.esfcr.cz
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.