clear float
clear float

manažerská skupina

Koordinátorka komunitního plánování: Volfová Hana,
Kontakt: komunitniplanovani@prosluknovsko.cz, 777 291 400
Metodik: Michal Polesný
Kontakt: polesny@ckpul.cz
6. 8. 2013

MPSV hledá experty na procesy transformace

Vážené kolegyně a kolegové,

 

posílám upozornění na výzvu, prostřednictvím které hledáme experty na procesy transformace. Výzva je určena pro ty, kteří mají na uvedené činnosti (lektor, konzultant, supervizor …) živnostenské oprávnění.

Prosím Vás, jestli byste mohli výzvu rozeslat lektorům, konzultantům a dalším odborníkům z Vašeho kraje i mimo něj, se kterými máte zájem spolupracovat, abychom na někoho nezapomněli. Upozornění na výzvu rozesíláme a objeví se i v aktualitách MPSV a na helpnetu. Do výzvy se můžete samozřejmě také přihlásit.

Výzva je k nalezení na http://www.mpsv.cz/cs/15839

 

Hezké léto přeji

 

Romana Kulichová

 

Mgr. Romana Kulichová

Projekt Transformace sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

Tel: + 420 221 924 004, + 420 775 779 380

 

 

                       

 

19. 7. 2013

Zhodnoťe proces komunitního plánování

Projekt Komunitní plánování na Šluknovsku k 31. 7. 2013 končí.

V průběhu projektu se uskutečnily tyto aktivty:

- byly vytvořeny pracovní skupiny a manažerská skupina, které se pravidelně scházely

- byla zpracována analýza potřeb Šluknvska v obslasti sociálních služeb

- byl zpracovaný elektronický katalog sociálních služeb

- byl zpracován za účasti všech pracovních skupin návrh Plánu rozvoje sociálních služeb (PRSS) pro Šluknovsko na 4 roky a předložen k připomínkování

- byl finalizován PRSS a je shvalován zastupitelstvy obcí a měst

 

Vyplňte prosím hodnotící dotazník, který je zde http://www.survio.com/survey/d/T1J8O7J7A6F7N2A3M

Děkuji a přeji hezké léto.

 

Volfová Hana

11. 6. 2013

Plán rozvoje sociálních služeb Šluknovska je vytištěn

Pro obce Šluknovska je připraven jeden výtisk Plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro období 2013 - 2017. Dokument v každé obci vstupuje v platnost datem schválení zastupitelstvem obce. Ke stažení je zde http://www.prosluknovsko.cz/cz/4739-dokumenty.html

>> více
2. 4. 2013

Vypořádání připomínek k návrhu komunitnímu PRSS

V termínu byly přijaty dvě připomínky a to od města Rumburk a od obce Staré Křečany. | Na základě připomínek byly provedeny tyto změny v návrhu dokumentu: | Rumburk | -          str. 27 do Vize je doplněna věta Jsou dostupní odborníci např. dětský psycholog, dětský psychiatr, mediátor a etoped. | -          Str. 29 u opatření 13.4. je opraven název na 13.1. Rozvoj terénní práce a zajištění...

>> více
5. 3. 2013

NÁVRH Komunitního Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro 2013 - 2017

Jste zvání k účasti na připomínkování Návrhu komunitního Plánu rozvoje sociálních služeb Šluknovského výběžku pro roky 2013 - 2017. Své připomínky můžete na zveřejněném dotazníku zasílat elektronicky i poštou. Více informací získáte na konzultačních místech:

1. Volfová Hana - Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

2. Lampová Monika - Agentura Pondělí, 2. polské armády 1094, Rumburk

3. Sembdner Jan - Domov „Srdce v dlaních“, Filipov 65, Jiříkov 

4. Postlerová Marcela – Městský úřad Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov 407 77 

5. Vít jelínek – White light 1., tř. 9. května 1127/25, Rumburk

Uzávěrka sběru připomínek a podnětů je 31. 3. 2013. Následně připomínky budou posouzeny a zapracovány do dokumentu.

Dokument a další jsou zveřejněny zde http://prosluknovsko.cz/cz/4739-dokumenty.html

Připomínkovací formulář ve formátu word najdete zde

>> více
23. 1. 2013

Budete mít možnost připomínkovat komunitní plán rozvoje sociálních služeb na období 2013 -2017

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Šluknovského výběžku na období let 2013 - 2017 |   | Proces konzultací návrhu KP v období 1. 3. – 31. 3. 2013. |   | Proces konzultací a evidence připomínek občanů k Návrhu Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Šluknovského výběžku |   | Pravidla vedení procesu konzultací: | Kontaktním místem se rozu...

http://prosluknovsko.cz/skins/socsluzby2/images/clanky_pdf_3515.pdf
23. 7. 2012

Manuál pro organizace v Katalogu služeb Šluknovska

kde se dozvíte, jaké informace, kde a jak můžete o své organizaci a službě evidovat, jak funguje interní sdílení podkladů vznikajícíh v komunitním plánování.

>> zobrazit pdf
19. 4. 2012

Do jaké pracovní skupiny patří sociální služby

Rozdělení sociálních služeb do jednotlivých pracovních skupin.

>> zobrazit pdf
19. 10. 2011

Cíle a hodnoty komunitního plánování

Cíle komunitního plánování na Šluknovsku: |   | - umožnit lidem život ve vlastním domově či bytě, s péčí a podporou nebo tam, kde si sami zvolí; | - zajistit lepší dostupnost a optimalizaci služeb a možnost volby zájemcům i klientům služeb; | - zlepšit poskytování služeb a péče tak, aby se vyhovělo novým, doposud neřešeným potřebám lidí a požadavkům regionu; | - uskutečnit posun ve vyváž...

>> více

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
evropský sociální fond v ČR EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST - www.esfcr.cz
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.